moodle
e-edu
Nazorat va hisobot dasturi
Moodle qo'llanma
O'zbekiston OTMlar reytingi
Фото-галерея
 •  Ахборот ресурс маркази тарихи

       Бухоро Давлат тиббиёт институти тасарруфида 1991 йилдан бошлаб кутубхона ташкил этилди.  Кутубхона дастлаб Тошкент тиббиёт академияси ва тиббиёт институтлари кутубхоналаридаги мавжуд китоб сақлаш фондлари ҳисобидан тўлдирилган.  Кутубхона фонди 1996 йилга келиб 28000 нусхани  ташкил этган. Бугунги кунда эса умумий адабиётлар фонди  160229  нусхани ташкил этади.

       Кутубхонага 1991-1992 йилгача  Н. С. Комилова, 1992-1996 йилларда      Л. П. Мошеева, 1996-2006 йиллар  Ж.Ҳ Наврўзова, 2006-2010 йилгача       А.Ҳ. Ҳусенов, 2011 -2012- йилларда физика фанлари  номзоди, доцент С.О.Саидов,  2012-2013йилларда Ў.Ў. Ходжаев, 2013 йил сентябрдан – 1декабргача  химия фанлари номзоди, доцент  И.И.Назаров; 2014 – 2017 йиллар давомида тарих фанлари номзоди, доцент  Б.З.Ўринова   раҳбарлик қилди. 2017 йилнинг август ойидан  бошлаб АРМ директори вазифасига      Д. М. Алиева тайинланди. Ўзбекистон    Республикаси   Президентининг «Республика аҳолисини ахборот-кутубхона билан таъминлашни ташкил этиш тўғрисида» ги 2006 йил    20 июнь қарорига асосан кутубхона     тизимлари бирлаштирилиб АРМ       (Ахборот ресурс марказлари) ташкил этилди.

  Марказ ходимлари:

   

  Наврўзова Джамила Ҳалимовна

  Ахборот-кутубхона ресурсларини бутлаш, каталоглаштириш ва тизимлаштириш бўлими мудири

   Шарипова Рохат Атоевна

  Ахборот-кутубхона технологиялари бўйича етакчи мутахассис

   Садуллаева Матлуба Насруллаевна

  Ахборот-кутубхона ресурслари билан хизмат кўрсатиш бўлими мудири

   Нажметдинова Наргиза Сайфетдиновна

  Ахборот-кутубхона технологиялари бўйича етакчи мутахассис

   Хусенова Шахноз Ахтамовна

  Маркетинг ва информацион технологиялар бўлими кутубхоначиси

   Юсупова Зебинисо Яхёевна

  кутубхоначи

   Тошева Феруза Азимовна

  Кутубхоначи

   Ситдыкова Мехринисо Латифовна

  Библиограф

   Хакимова Раъно Саттаровна

  Библиограф

   Ҳасанова Хилола Акрамовна

  Кутубхоначи

   Саидова Раҳимажон Рустамовна

  Кутубхоначи

  Бақоева Розия Шамсиддиновна

  Кутубхоначи

  Рахматова Музайям Файзиевна

  Кутубхоначи

  Эргашова Зебинисо Анваровна

  Кутубхоначи

    АРМнинг  3та  тармоқ  кутубхонаси мавжуд бўлиб, улар:

  1. Когон тумани тармоқ кутубхонаси;
  2. Бухоро тумани тармоқ кутубхонаси;
  3. Талабалар турар жойида жойлашган тармоқ кутубхонаси.                    

  АРМ  6 бўлимдан  иборат  бўлиб, булар:

  * Қабул қилиш,  комплектация ва каталогизация бўлими

  * Илмий-услубий бўлим

  * Маркетинг ва информацион хизматларни кўрсатиш бўлими

  * Электрон информация ресурслари ва адабиётлар бўлими

  *Информацион технологиялар бўлими

  *Китоб   фондини сақлаш бўлими

  Қабул қилиш,  комплектация ва каталогизация бўлими;

           Ўзбекистон   Республикаси   Президентининг    2011 йил  20 майда    қабул  қилинган   “Олий   таълим   муассасаларининг  моддий- техник   базасини   мустаҳкамлаш   ва юқори  малакали  мутахассисларини тайёрлаш  сифатини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари  тўғрисида ” ги  қарорида   таълим   муасcасалари   АРМини замонавий   дарсликлар,   ўқув   қўлланмалар  ва   маълумот  ахборот нашрлари,    ўқув   илмий   адабиётлар   билан  таъминлашга   алоҳида урғу берилган.                                                 Институтимиз   АРМга доимий   равишда   республикамизда   ва хорижда   чоп этилаётган    тиббиётга   оид  адабиётлар   харид  қилинмоқда.   

          АРМ учун зарур  бўлган   адабиётларга  Ўзбекистон  Республикасининг нашриётлари билан шартномалар тузиб, адабиётлар олинади.  Фойдаланувчилар   томонидан кўп  сўраладиган    адабиётларга  буюртмалар   берилади. 2014 йилда бўлимда олий ва ўрта махсус   касб-ҳунар таълимини ривожлантириш марказидан 1004 нусха Тошкент молия институтидан 35 нусха “Шарқ Зиёкори” ва бошқа нашриётлардан 200 нусха  дарслик ва ўқув  қўлланмалар  олинди.

         АРМ фақат мутахассислик йўналишидаги дарсликлар билан чекланиб қолмай, балки  бадиий   адабиётлар   билан   ҳам  таъминланмоқда.   Институтимиз АРМ фондида умумий  32174 дан ортиқ бадиий адабиётлар мавжуд.

          Бўлим ходимлари ҳар йили вақтли  матбуот нашрларига  обуна   ишларини   ташкил   қилиб,  50 дан    ортиқ   номдаги   матбуот  нашрлари  картотекасини  юритади. Шундан  30  номда  газета  ва  20 номда  журнал   бўлиб, 5 йиллик газета,  журнал тахламлари мавжуд.

   Илмий-услубий бўлим

         Бухоро давлат  тиббиёт  институти  АРМнинг   Илмий-услубий бўлимида фойдаланувчилар ва профессор-ўқитувчилар ҳамда аспирантлар учун библиографик кўрсаткичлар, қўлланмалар, рўйхатлар тузиб чиқилади. АРМдаги илмий адабиётлар, монографиялар, авторефератлар ва диссертациялардан фойдаланиб профессор-ўқитувчилар, клиник ординаторлар, магистр ва талабалар учун тавсия рўйхатлари тузиб чиқилади ва улардан самарали фойдаланишади.

  Инглиз тилида чоп этилган тиббиётга оид адабиётларга бугунги кунда талаб ортиб бормоқда. Буни инобатга олган ҳолда чет тилидаги адабиётларнинг тиббиёт мутахассислари учун тавсия кўрсаткичлари тузиб чиқилади. Бу адабиётларнинг электрон шаклини яратиш устида иш олиб борилмоқда. Бўлим йиллик ҳисоботлар ва иш режалар устида иш олиб боради, маънавий-маърифий тадбирларни ташкиллаштириш ва ўтказишда фаол қатнашади. Бўлим ходимлари томонидан муҳим саналарга бағишланган оммавий тадбирларда адабиётлар кўргазмалари ташкил қилинади. Бундан ташқари турли илмий анжуманлар мақолалар тўпламлари, барча ресурсларнинг  электрон шаклларидан фойдаланиш учун 2 та интернетга ва корпоратив тармоқга  уланган компьютер мавжуд.

  Доимий равишда янги олинган адабиётлар билан таништириш мақсадида янги ресурсларнинг тақдимоти ўтказилади. Ходимлар институт, шаҳар, вилоят ва республика миқиёсида ўтказиладиган турли илмий анжуманларда китоб кўргазмалари ташкил этишади.

  Маркетинг ва информацион хизматларни кўрсатиш бўлими;

         Бўлимда китоб фонди   75705  нусхани ташкил этади. Асосан табиий фанлар, ижтимоий гуманитар ва тиббиёт фанлари бўйича дарслик ва ўқув қўлланмалар мавжуд.

       Фойдаланувчиларга адабиётлар  ўн  кун муддатга берилади, мавсум давомида олиб фойдаланадилар, фойдаланувчилар АРМдан олган барча адабиётларни эҳтиёт қилишлари, уларни белгиланган муддатда қайтаришлари шарт.

       Бўлим фаолиятининг самарали бўлиши учун янги тизимда ишлар олиб борилмоқда.

       Замонавий ахборот  технологияларидан фойдаланган ҳолда хизмат кўрсатилади.

        Бўлимда   йилнинг муҳим саналарига бағишлаб оммавий тадбирлар билан бирга доимий  адабиётлар кўргазмаси ташкил этилади. Жумладан:

  *Китоб тафаккур  гулшани

  *Камолот кутубхонаси

  *Янги адабиётлар

  *Ахборот бурчаги

  *Президент асарлари, мустақил тараққиёт йўлида в.б.

  Бўлим вилоятимиздаги бошқа Олий ўқув юртлари ва бошқа  ташкилотлар билан ҳамкорликда фаолият олиб боради.                                                                                                                                                                                                                             

   Электрон информация ресурслари ва адабиётлар бўлими;

        Бўлимда электрон ресурслар 2000 дан ортиқ нусхани ташкил этади. Профессор-ўқитувчилар ва талабаларга янги-янги электрон-ресурслар яъни дарслик, ўқув қўлланмалар, маъруза матнларининг электрон шакли орқали хизмат кўрсатиш амалга оширилмоқда. Кам нусхадаги ва янги келган китобларнинг сканер асосдаги электрон варианти яратилмоқда. Ҳозирда 3000 га яқин электрон-ресурслар манбаи жамланган. Улар таълим йўналишлари ва фанлар бўйича ажаратилган.

  Ахборот-ресурс марказига янги ахборот-технологияларни жорий этиш мақсадида Пентум ИВ русумдаги компютерлар ва оргтехникалар ажратилган. Ҳозирги кунда жами 30 та компютер, 2 та сканер, 2 та принтер ва 1 та нусха кўчириш аппарати ишлаб турибди.

  Компютерлар институт локал тармоғига уланган ва Интернет  халқаро ахборот-тармоғига боғланиш имкони яратилган.

  Зиёнет ахборот таълим тармоғи манбаларидан фойдаланиш имкони яратилган ва миллий маънавий-ахлоқий қадриятларни кенг тарғиб қилиш ва халқнинг маданий-тарихий меросидан баҳраманд бўлишни таъминлаш, маънавий бой ва уйғун камол топган шахснинг ижодий ўсиши учун китоб фондлари, маълумотларнинг электрон базалари, Интернет ресурслари орқали зарур даражадаги хизматлар ко‘рсатилмоқда.

     Шу жумладан   Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 23   февралдаги “2011-2015 йилларда ахборот коммуникатсион технологиялари асосида ахборот-кутубхона ва ахборот ресурслар билан хизмат кўрсатишни такомиллаштириш чора тадбирлари тўгърисидаги қарорига асосланиб, коорпоратив ахборот-ресурс марказларининг автоматлаштирилган тизими АРМАТ-У дан Республика йигъма,электрон каталогини яратишда Бухоро давлат тиббиёт институте электрон базасида бир қанча ишларни амалга оширилди. Йигъма элеcтрон маълумотлар базасини шакллантиришда ахборот-кутубхона фондига келиб тушаётган  библиографик ахборотларни автоматлаштирилган тарзда йигиб, ишлов бериш, сақлаш  орқали амалга оширилди. Коорпаратив тармоқда 5572 та  библиографик маълумот ва 2580 та  адабиётнинг тўлиқ матни шакллантирилган.

  Информацион технологиялар бўлими

         Информацион технологиялар бўлими АРМ ўқув залида жойлашган бўлиб, бу ерда ижтимоий фанларга оид, ўзбек, рус, инглиз ва немис тилларидаги тиббиётга оид адабиётлар, Президент асарлари, газета ва журналлар  мавжуд.

       Талабаларга қулайлик яратиш мақсадида ўқув залида 2 та қиш-ёз кондиционери ўрнатилган, зал интернетга уланган янги русумдаги компьютерлар, сканер билан жиҳозланган. Ходимлар фойдаланувчиларнинг талаб ва хоҳишларини инобатга олган ҳолда барча ресурсларнинг электрон шаклини яратиб, талабаларга кераклисини тезда топиб беришга ҳаракат қилишади. Доимий равишда янги олинган адабиётлар тақдимоти, турли муҳим саналарга бағишлаб   адабиетлар кургазмалари  ташкил этилади.

   Китоб   фондини сақлаш бўлими

        АРМнинг  китоб  фондини сақлаш бўлимида 10000 дан ортиқ кўп нусхадаги ва кам сўраладиган адабиётлар сақланади. Фонддаги ресурслардан КАА (кутубхона ахборот алмашинуви) орқали турли коллеж, институт ва лицей талабалари ҳам бемалол фойдалана олишади. Бундан ташқари бўлимда 50 номдаги вақтли  матбуот нашрлари шундан 31номдаги газета ва 21 номда Ўзбекистонда чоп  этиладиган  журналлар ҳам сақланади. Доимий равишда даврий нашрларда чоп этиладиган турли мавзулардаги мақолаларнинг “ Қонун ва фармонлар”, “Сиёсий мақолалар” ва “Соғлом турмуш тарзи“ каби  тематик картотекалар тўлдириб борилади.

   

           

 • Алиева Дилшод Мусаевна

  Ахборот-ресурс маркази директори

  Туғилган йили: 24.03.1961

  Тамомлаган: 1980 й. Ибн Сино номли медицина билим юрти ,1991 й. Бухоро давлат педагогика институти(сиртқи)

  Алиева Дилшод Мусаевна  1961 йилнинг 24-мартида Бухоро вилоятининг  Ромитан туманида туғилган. 1978 - йилда Бухоро шаҳридаги 17-сон ўрта мактабни тугатган.

  1980 йилда Абу Али Ибн  Сино номли тиббиёт  билим юртини,  1986 -йилда Бухоро  давлат  педагогика  институтининг  Чет тиллар  факултетини  инглиз тили йўналиши бўйича, 2-мутахас - сислик бўйича  тарих  ва  жамиятшунослик  факультетини  1991- йилда муваффақиятли тугатган.  

  Меҳнат фаолиятини 1978-йилда Бухоро вилоят касалхонасида ҳамшира сифатида бошлаган.

  Кейинчалик 19-ўрта мактабда ўқитувчилик фаолиятини бошлаган. 1989 – 1995 – йиллар давомида 13-сон  ўрта мактабда ва  Ўқитувчилар малака ошириш  институтида ўқитувчилик қилган.

  Ўз фаолияти давомида “Курортсозлик” ХРСУ да кадрлар бўлимида, Ф.Хўжаев ноҳияси Халқ судида  канцелярияси  бўлим бошлиғи лавозимида ишлаган.

  2014 – йилдан Тошкент давлат стоматология институтининг Бухоро филиали Ахборот – ресурс марказида раҳбарлик қилиш билан биргаликда “ Ижтимоий фанлар “ кафедрасида талабаларга “Ўзбекистон тарихи” , “Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти“ фанларидан сабоқ бериб келди. 

  Ўз фаолияти давомида Д. М. Алиева бир неча марта Тошкент шаҳрида ахборот технологияларини ўрганиш бўйича малака ошириб, тегишли сертификатлар олган. “Марказий Осиё”  Халқаро конференциясида ўз маърузаси билан қатнашди. Шунингдек республика, вилоят ва шаҳар миқёсида ўтказилган илмий, маданий - маърифий анжуманларда иштирок этиб келган.

 •  ОХТА фанидан адабиётлар

  Одам антомияси. 1-том Н. К. Ахмедов Асосий адабиёт 2005
  Одам антомияси. 2-том Н. К. Ахмедов Асосий адабиёт 2005
  Одам анатомияси Ф. Н. Бахадиров Асосий адабиёт 2005
  Одам анатомияси. Худойбердиев Р. И., Захидов Х. З., Ахмедов Н. К., Алявия Р. А. Асосий  адабиёт  1993
  Атлас анатомии человека 1 том Р.Д. Синельников, Я. Р. Синельников Асосий адабиёт Москва 1996
  Атлас анатомии человека 2 том Р.Д. Синельников, Я. Р. Синельников Асосий адабиёт Москва 1996
  Атлас анатомии человека 3 том Р.Д. Синельников, Я. Р. Синельников Асосий адабиёт Москва 1996
  Атлас анатомии человека 4 том Р.Д. Синельников, Я. Р. Синельников Асосий адабиёт Москва 1996
  Нормал ва топографик анатомия Ахмедов Н. К. Асосий адабиёт Тош. 1991
  Анатомия человека Привес М. Г. асосий адабиёт 1985
  Анатомия человека 3 том Сапин М. Р. асосий адабиёт 1989
  Атлас топографической анатмии человека часть 2 Ю.Л. Золотко   Москва 1967
  Атлас топографической анатмии человека часть 3 Ю.Л. Золотко   Москва 1967
  Оперативная хирургия и топографическая анатомия В.В. Кованов Асосий адабиёт Москва 2001
  Оперативная хирургия и топографическая анатомия Г. Е. Островерхов, Д. Н. Лубоцкий, Ю.М. Бомаш Асосий адабиёт 1996
  Оперативная хирургия и топографическая анатомия С. И. Елизаровский., Р. Н. Калашников Асосий адабиёт  Москва 1979
  Опреатив жарроҳлик топографик анатомия Шомирзаев Н. Х., Саъдулаев Н. С. Асосий адабиёт Тош. 1994
  Анатомия человека С. С. Михайлов Қўшимча адабиёт Мед. 1984
  Практикум оперативная хирургия и топографическая анатомия О. П. Большаков, Г. М. Семенов Кушимча адабиёт 2004
  Основы топографической анатомии Д. Н. Лубоцкий Кушимча адабиёт 1953
  Топографик анатомия Н.Х. Шомирзаев Асосий адабиёт Тошкент.2005
  Топографическая анатомия и оперативная хирургия 1 том Сергиенько В. И. Кушимча адабиёт 2001
  Топографическая анатомия и оперативная хирургия 2 том Сергиенько В. И. Кушимча адабиёт 2001
  Бош ва буйин сохаси клиник анатомияси, оператив жаррохлиги Тешаев Ш. Ж., Нуров У.И., Хожиев Д. Й., Тухсанова Н. Е. Кушимча адабиёт 2014
  Оперативнқе доступқ к органам забрюшинного пространства А. Г. Мирзамухаммедов, Ш. И. Кармиов, С. З. Азизов Кушимча адабиёт  
  Большой атлас по анатомии (цветной) Йоганес В.Роен. Чихиро Йокочи, Элки Лютеьн дреколл   Внешсигма
  Меъда рсти бези топографик анатмияси ва унда бажариладиган операциялар Ш.Ж. Тешаев Кушимча адабиёт Бухоро 2003
  Оперативная хирургия и топографическая анатомия Большаков О. П., Семенов Г. Н.   Питер 2001
  Атлас операций на брюшной стенке и органах брюшной полости,  Г. Е. Островерхов, Д. Н. Лубоцкий, Ю.М. Бомаш Асосий адабиёт 1996
  Photographischer Atlas der Praktischen Anatomie Walter Thiel Кушимча адабиёт Springer 2003
  Большой атлас по анатомии (цветной) Йоганес В.Роен. Чихиро Йокочи, Элки Лютеьн дреколл   Внешсигма
  Наследственные синдромы и медико - генетическое консультирование С.И. Козлова, Н.С.Демикова Кушимча адабиёт Москва 1996
  Остеометрия. Методика антропологических исследовании В.П.Алексеев Кушимча адабиёт Москва 1966
  Гермафродитзм И.В.Голубева   Москва 1980
  Врожденные пороки сердца и крупных сосудов Ганс Банкл   Москва 1980
  Врожденные пороки сердца и крупных сосудов Н.А.Белоконь, В.П.Подзолков   Москва 1991
  Биологическая номекулатура Ч. Джеффри   Москва 1980
  Оперативная хирургия и топографическая анатомия С. И. Елизаровский., Р. Н. Калашников Асосий адабиёт  Москва 1979
  Мозг и проводящие пути Н. В. Крылова, И. А Искренко   Москва 2003
  Терапиядаги симптом ва стндромларни топографоанатомик асослаш Ш.Ж. Тешаев   Бухоро 2006 

  Неврология ва тиббий генетика

  Тиббиёт генетикаси К. Н. Нишонбоев, Ф. А. Хамраева Асосий дарслик Тошкент 2000

  Психиатрия ва наркология психиология

  Клиническая генетика Бочков Н. П. Асосий дарслик Москва 2011
  Основы общей и медицинской генетики Заяц Р.Г., Рачковская И.В. Асосий дарслик Минск 1998
  Наследственные синдромы и медико - генетическое консультирование С. И. Козлова, Н. С. Демикова Асосий адабиёт Москва 1996
  Неврология М. Самуэльс Асосий адабиёт Москва 1997
  Топическая диагностика заболеваний нервной системы А. В. Триумфов Асосий адабиёт  
  Синдромная диагностика в педиатрии Баранов А. А. Асосий адабиёт Москва 1997
  Сосудистые заболевания нервной системы Е. В. Шмидт Асосий адабиёт тошкетн 1991
  Головная боль Н. Н. Яхно Асосий адабиёт 1998
  Умумий неврология Н.М. Мажидов Асосий адабиёт Тошкент 1995
  Болалар неврологияси Г.К.Содикова, А.Г. Ахмедов Асосий адабиёт Тошкент 2008
  Рання диагностика болезней обмена вещества Р. М. Кон, К. С. Рот Асосий адабиёт  М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004
  Медицинская генетика для врачей. Лильин Е.Т., Богомаров Е.А. Асосий адабиёт 1983
  Неврология М. Самуэльс Асосий адабиёт Москва 1997
  Топическая диагностика заболеваний нервной системы А. В. Триумфов Асосий адабиёт  
  Невропатология Л. О. Бадалян Асосий адабиёт Москва 2001
  Нервные болезни  М. М. Герасимова Асосий адабиёт Москва 2003
  Асаб касалликлари пропедевтикаси М.М. Асадуллаев, С. Н. Асланов Асосий дарслик Тошкент 2002
  Лицевые болевые синдромы Н. М. Мажидов Асосий дарслик 1990
  Топическая диагностика заболеваний нервной системы А. А. Скромец Асосий адабиёт 2007
  Болезни периферической нервной системы Я. Ю. Попелянский Асосий адабиёт Москва 1989
  Болезни нервной системы 2 том Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульман   Москва 2000
  Нервные болезни  Х. Г. Ходос Асосий адабиёт Ташкент 1981
  Профилактическая неврология Н. М. Мажидов, В. Д. Торшин Асосий адабиёт 1993
  Невропатология Ю.С. Мартынов Асосий адабиёт 1974
  Психиатрия Н. И. Ходжаева, А. У. Шоюсупова Асосий дарслик Тошкент 1995
  Психиатрия ва наркологияда хамширалик иши Б. А. Тошматов, Ш. Ш. Магзумова, Н. С. Булчева, Н. Б. Усманова   Тошкент 2008
  Пограничные психические расстройства Ю.А.Александровский Асосий дарслик Москва 2000
  Мышление   Асосий дарслик Ташкент 1995
  Психиатрия А.А. Кирпиченко Асосий дарслик  
  Депрессия Симптомы и диагноз Виталий Минутко Асосий дарслик  
  Психиатриядан маълумотнома Ш. А. Мурталибова Асосий дарслик Тошкент 1993
  Психиатрия Н. И. Ходжаева, А. У. Шоюсупова Асосий дарслик Тошкент 1995
  Психиатрия В. П. Самохвалов Асосий дарслик 2006
  Общая медицинская психология и психопатология М. Л. Аграновский Асосий дарслик Андижон 2003
  Психология Каримова В. Асосий дарслик Тошкент 2002
  Тиббиёт психологияси З. Ибодуллаев Асосий дарслик Тошкент 2010
  Гипнотерапия Гельмут Карл, Дженифер Бойз Қўшимча адабиёт  
  Клиническая психология Б. Д. Карварского Қўшимча адабиёт 2004
  Умумий психология Эргаш Ғозиев Асосий дарслик Тошкент 2010
  Учебник по психиатрии М. В. Коркина, Н. Д. Лакосина Асосий дарслик Москва 2006
  Сестринское дело 1-2 том А. Ф. Краснов Асосий дарслик Москва 2000
  Учебник по психиатрии том 1 А. С. Тиганов Асосий дарслик Москва 1999
  Учебник по психиатрии том 2 А. С. Тиганов Асосий дарслик Москва 1999
  Гипноз для начинающих Хьюитт Вильям Асосий дарслик Москва 2001
  Психиатрия клиникасининг муқаддимаси Х. О. Олимов, У. Х. Олимов Асосий дарслик Тошкент 1997
  Учебник по психиатрии М. В. Коркина, Н. Д. Лакосина Асосий дарслик Москва 2006
  Медицина психологияси, этикаси ва деонталогияси асослари В. Ф. Матвеев Асосий дарслик Тошкент 1987
  Клиническая психология том 1 П. И. Сидоров А. В. Парняков Асосий дарслик Москва 2000
  Клиническая психиатрия Г.И. Каплан, Б.Дж. Сэдок Асосий дарслик Москва 1998
  Клиническая психиатрия Каплан Г. И., Б.Дж.Сэдок  Асосий дарслик Москва 1998
  Психиатрия О. В. Кербиков, М. В. Коркина, Р. А. Наджаров, А. В. Снежневская Асосий дарслик 1967

  Юкумли касалликлар

  Инфекционные болезни Е. П. Шувалова Асосий адабиёт Москва 1999
  Юкумли касалликлар В. М. Мажидов Асосий адабиёт Тошкент 1993
  Инфекционные болезни у детей В. Ф. Учайкин, Н. И. Нисевич Асосий адабиёт Москва 2011
  Инфекционные болезни Т. А. Даминов, Л. Н. Туйчиев Асосий адабиёт Тошкент 2007
  Инфекционные болезни с детскими инфекциями Часть 1 Даминов Т. А. Асосий адабиёт 2010
  Инфекционные болезни с детскими инфекциями Часть 2 Даминов Т. А. Асосий адабиёт 2010
  Инфекционные болезни и эпидемиология В. И. Покровский Қўшимча адабиёт Москва 2007
  Юкумли касалликларда хамширалик иши М. Д. Ахмедова, А. Р. Облокулов Асосий адабиёт Бухоро 2008
  Юкумли касалликларда хамширалик иши М. Д. Ахмедова, А. Р. Облокулов Асосий адабиёт Бухоро 2008
  Инфекционнные болезни у детей В. Н. Тиченко Қўшимча адабиёт 2001
  Эпидемиологиядан амалий машғулотлар учун қўлланма О.М. Миртазаев Асосий адабиёт 2003
  Военная гигена в эпидемиология В.Д. Беляков, Е.Г. Жук Асосий адабиёт 1988
  Эпидемиология Л.П.Зуева, Р,Х. Яфаев Асосий адабиёт 2005
  Эпидемиология М.Қ.Усмонов Асосий адабиёт 1995
  Практика инфекциониста В.С. Васильев, В.И. Комар Қўшимча адабиёт Минск 1993
  Infectious Disfses Paul D. Қўшимча адабиёт New York 1998

  ИКП

  Умумий амалиёт шифокори учун кулланма Ф. Е. Назиров, А. Г. Гадоев Асосий адабиёт 2006
  Общая врачебная практика   Асосий адабиёт  
  Внутренние болезни 1 том Мухин Н.А. Асосий адабиёт 2009
  Внутренние болезни 2 том Мухин Н.А. Асосий адабиёт 2009
  Handbook ambulatory Medicine ed. Philip D. Zieve Асосий адабиёт 1995
  TEXT book of Internal Medicine Kelley, William N Асосий адабиёт  
  Internal Medicine Pearls   Асосий адабиёт  
  Умумий амалиёт врачи қўлланма   Асосий адабиёт Тошкент 2011
  Справочник врача обўей практики. Дж Мёрта (перевод с анг.) Асосий адабиёт Москва 1998
  Сборник практических навыков для врачей общей практики. А. Гадаев, Х. С. Ахмедов Асосий адабиёт                                                                                                      
  Терапевтический справочник БУЗИЛГАН ДИСК СИНГАН М. Вудли Асосий адабиёт Москва 1995
  Гериатрия в деятельности врача общей практики. ДИСК ОЧИЛМАЙДИ Алмаштириш керак Насреддинова Н.Н. Асосий адабиёт Тошкент 2004

  Тери таносил касалликлар, ОИТС фани 

  Тери таносил касалликлар. Арифов С.С. Асосий адабиёт Тошкент 1997
  Кожные венерические болезни Ю.К. Скрипкин Асосий адабиёт Москва 2005
  Кожные венерические болезни в 4 томах Ю.К. Скрипкин Қўшимча адабиёт Москва 1996
  Клиническая Дерматология и венерология С. С. Арифов Қўшимча адабиёт  
  Кожные венерические болезни. Атлас Владимиров В.В. Асосий адабиёт Москва 1980
  Кожные венерические болезни С.Т. Павов, О.К. Шапошкин Қўшимча адабиёт Москва 1985
  Дерматология. Атлас справочник Фицпатрик Т. Қўшимча адабиёт 1999
  Дерматология. Атлас справочник Фицпатрик Т. Қўшимча адабиёт 1999

  Хирургик касалликлар

  Общая хирургия  В. К. Гостищев Асосий адабиёт Москва 2002
  Хирургические болезни М. И. Кузина Асосий адабиёт Москва 2002
  Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости Савельев В. С. Асосий адабиёт 2004
  Хирургические болезни том 2 В. С. Савельев, А. И. Кириенко Асосий адабиёт Москва 2006
  Оперативная гнойная хирургия Гостищев В. К. Қўшимча адабиёт Москва 1996
  Хирургия поджелудочной поджелудочной железы М. В.Данилов, В. Д. Федоров Қўшимча адабиёт 1995
  Острый гнойный перитонит Каримов Ш. И., Асроров А. А. Қўшимча адабиёт Ташкент 2008
  Руководство по клинической хирургии П. Г. Кондратенко Қўшимча адабиёт Донецк 2005
  Частная хирургия том 1 Ю. Л. Шевченко Қўшимча адабиёт 1998
  Малая хирургия В. И. Маслов Қўшимча адабиёт Москва 1988
  Клиническая ангиология А. В. Покровский Қўшимча адабиёт Москва 1979
  Частная хирургия том 2 Ю. Л. Шевченко Қўшимча адабиёт 2000
  Кишечная непроходимость Петров В. П., Ерюхин И. А. Қўшимча адабиёт Москва 1989
  Колопроктология Е. И. Семионкин Қўшимча адабиёт Москва 2004
  Повреждения брюшной стенки А. И. Цибик, С. В. Кирилов Қўшимча адабиёт Самара 2005
  Обўая гнойная хирургическая инфекция. Сепсис.   Қўшимча адабиёт Ташкент 2007
  Особенности клинического течения и выбор способа хирургического лечения болезни гиршпрунга болезни у взрослых М. М. Мирзахмедов, Б. С. Наврузов, М. А. Ахмедов Қўшимча адабиёт Ташкент
  Перитонит В. С. Савельев, А. Б. Л. Гельфанд, И. М. Филимонов Қўшимча адабиёт Москва 2006
  Сепсис в начале 21 века В. С. Савельев, А. Б. Л. Гельфанд Қўшимча адабиёт Москва 2006
  Желчные камни и хирургия желчных путей С. П. Федоров Қўшимча адабиёт  
  Общая хирургия С. В. Петров Қўшимча адабиёт 1999
  Лекции по проктологии А. М. Аминев Қўшимча адабиёт Москва     1969

  ИКП, КЛИНИК ФОРМАКОЛОГИЯ ВА ОХИ

  Ҳамширалик иши Т. Ю. Умаров, И. А. Қаюмов Асосий адабиёт  
  Ҳамширалик иши асослари Э. Й. Қосимов, М. З. Зохидова Асосий адабиёт  
  Шифокорнинг нутк маданияти ва бемор билан мулокот санъати. Э. Й. Қосимов Асосий адабиёт  
  Пропедевтика внутренних болезнеей В. Х. Василенко, А. Л. Гербенев Қўшимча адабиёт Москва 1989
  Пропедевтика внутренних болезнеей. Том 2 А. И. Мартынов, Мухин Н. А., В. С. Моисеев Асосий адабиёт Москва 2004
  Сестринское дело 1-2 том А. Ф. Краснов   Москва 2000
  Ҳамширалик иши асослари      
  Клиническая фармакология и фармакотерапия Ю.Б.Белоусов, В,С, Моисеев Асосий адабиёт Москва 1997
  Клиническая Фармакология Кукес В.Г. Асосий адабиёт Москва 2000
  Клиническая фармакология Кукес В.Г. Асосий адабиёт Москва 1999
  Клиническая фармакология и фармакотерапия Кукес В.Г. Асосий адабиёт Москва 2003
  Клиническая Фармакология Кукес В.Г. Асосий адабиёт Москва 2006
  Диеталогия Б.М.Саидов Асосий адабиёт Тошкент 2008
  Пархез овкатланиш асослари Р.Б. Абдуллаев Асосий адабиёт 2009
  Клиническая фармакология И.Б. Михайлов Қўшимча адабиёт Санкт-Питербург 1999
  Клиническая фармакология и фармакотерапия Ю.Б.Белоусов, В,С, Моисеев Қўшимча адабиёт Москва 1997
  Клиническая фармакология и фармакотерапия Ю.Б.Белоусов, В,С, Моисеев Қўшимча адабиёт Москва 1997
  Клиническая фармакология Кукес В.Г. Қўшимча адабиёт Москва 1999
  Клиническая фармакология Кукес В.Г. Қўшимча адабиёт Москва 1992
  Фармакология 1-2 том Крыжановский С.А. Асосий адабиёт Москва 2007
  Деонтология в практике Л.А. Лещинский Қўшимча адабиёт Москва 1989
  Этика и сестринское дело М. Фаулер Қўшимча адабиёт Москва 1994
  Пропедевтика внутренних болезней   Қўшимча адабиёт  
  Внутренние болезни  Т. Р. Харисон Қўшимча адабиёт Москва 1993
  Деонтология в практике Л.А. Лещинский Қўшимча адабиёт Москва 1989
  Искусство общения с больными Н.А.Магазаник  Қўшимча адабиёт Москва 1991
  Справочник врача общей практики. Дж Мёрта (перевод с анг.)   Москва
  Пропедевтика внутренних болезнеей В. Х. Василенко Асосий адабиёт Москва 1989
  Пропедевтика внутренних болезней В. Х. Василенко, А. Л. Гербенов Асосий адабиёт  
  Cестринский уход за детьми 1 часть Х.Н.Файзиев. И.И. Грунина Қўшимча адабиёт Таш. 2007
  Cестринский уход за детьми 1 часть Х.Н.Файзиев. И.И. Грунина Қўшимча адабиёт Таш. 2007
  Клиническая фармакология Кукес В.Г. Асосий адабиёт Москва 1999
  Клиническая фармакология и фармакотерапия Кукес В.Г. Асосий адабиёт Москва 2003
  Клиническая Фармакология Кукес В.Г. Асосий адабиёт Москва 2006
  Терапия ва харбий дала терапиясида хамширалик иши И. С. Разиқова, Ш. А. Бобожонова Асосий адабиёт Тошкент 2012
  Сестринское дело в терапии А. А. Филиппова Асосий адабиёт Ростов на Дону 2000
  Харбий дала терапиясидан ўқув қўлланма Михайлов В.Г. Асосий адабиёт 1994
  Сестринское дело профессиональнқе дисциплины Котельников Г.П. Асосий адабиёт 2007
  Сестринское дело том 1 Краснов А. Ф. Асосий адабиёт Москва 2000
  Внутренние болезни Мухина А Асосий адабиёт  
  Ichki kaalliklar O. Sharipov, F. Gafforova Асосий адабиёт 2004

  Патфиз нормал физиология

  Патологическая физиология А. Д. Адо Асосий адабиёт Москва 2000
  Патофизиология Н. Х. Абдуллаев, Х. Ё. Каримов Асосий адабиёт  
  Патофизиология  том 1 П. Ф. Литвицкий Асосий адабиёт Москва 2003
  Патофизиология  том 2 П. Ф. Литвицкий Асосий адабиёт Москва 2003
  Патологическая физиология А. В.Атаман Асосий адабиёт  
  Патологик физиологиядан амалиёт дарслари учун қўлланма О. А. Хусинов Асосий адабиёт Тошкент 2004
  Патологическая физиология Н. Н. Зайко, Ю. В. Быця Қўшимча адабиёт Москва 1985
  Физиология человека том 1 В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько Асосий адабиёт Москва 1997
  Основы физиологии человека Н. А. Агаджанян, И. Г. Власова Асосий адабиёт Москва 2005
  Нормал физиология Алявия О. Т., Қодиров Ш.К. Асосий адабиёт Тош 2007
  Нормал физиология Агаджанян Н. А., Смирнова В.М. Асосий адабиёт Москва 2009
  Секреты физиологии Гершел Рафф Асосий адабиёт Москва 2001
  Атлас по Нормальной  физиологии С. А. Чеснокова, С. А.Шастун Асосий адабиёт  

  Гигиена экология билан, ХГ

  Умумий гигиена Б.А.Дусчанов, С.С. Солихужаев Асосий адабиёт Тош 2001
  Гигиена детей и подростков В. Р. Кучма Қўшимча адабиёт М. 2008
  Гигиена В. А Покровский Асосий адабиёт Тош. 2008
  Радиацион гигиена Л.А.Пономарева Асосий адабиёт Тош. 2008
  Методы гигиенических исследований Минх А.А. Қўшимча адабиёт Москва 1976
  Радиационная гигиена Л.А.Ильин, В.Ф Кириллов Қўшимча адабиёт 2010
  Гигиена с основами экологии человека Мельченко П.И. Асосий адабиёт Москва 2011
  Руководство к практическим занятиям по методам санитарно-гигиенических исследований Л.Г.Подуновой Қўшимча адабиёт М.1990
  Гигиена Румянцева Г. И. Асосий адабиёт М. 2008
  Общая гигиена Большакова А. М. Асосий адабиёт М. 2004
  Общая гигиена Большакова А. М. Асосий адабиёт М. 2004
  Гигиена Румянцева Г. И. Асосий адабиёт М. 2008
  Гигиена В. А Покровский Асосий адабиёт Тош. 2008
  Руководство к лабораторным занятиям по гигиене Пивоваров Ю.П. Асосий адабиёт М 2006

  Фуқаро муҳофазаси ва фуқаро муҳофазасининг тиббиёт хизмати фани

  Ўзб.Рес.Қонуни фуқаро мухофазаси тўғрисида   Асосий адабиёт  
  Ўзб.Рес.Қонуни Фавкулодда вазиятларда ахоли ва худудларни мухофаза қилишнинг ҳуқуқий асослари   Асосий адабиёт  
  Ўзб. Рес.Вазирлар махкамасининг 455 сонли қарори 1998 йил 27 окт. Техноген, табиий ва экологик хусусиятли фавқулодда вазиятларнинг таснифи тўғрисида   Асосий адабиёт  
  Ўзб Рес-си аҳолисини фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилишга тайёрлаш тартиба тўғрисида   Асосий адабиёт  
  Ўзб.Рес.Қонуни Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида   Асосий адабиёт  
  Ўзб. Рес.Вазирлар махкамасининг 558 сонли қарори 1997 йил 23 окт. ЎЗб рес. Фавқулодда вазиятларда уларнинг олдини олиш ва ҳаракат қилиш давлат тизими тўғрисида   Асосий адабиёт  
  Ўзб Рес-си През.нинг Пф 1378 сонли фармони 1996 йил 4 март Ўзб рес. Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ташкил этиш   Асосий адабиёт  
  Ўзб Рес-си През.нинг Пф 143 сонли фармони 1996 йил 11 апрел Ўзб рес. Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ташкил этиш   Асосий адабиёт  

  Тиббиёт тарихи

  Тиббиёт тарихи 1 кисм А. А. Қодиров Асосий адабиёт  
  История Медицины П.Е.Заблудовский, Г.Р. Крючок Асосий адабиёт МОСКВА «МЕДИЦИНА» 1981
  История Медицины Ф.Р.Бородулин Асосий адабиёт Москва 1961
  История Медицины А. А. Қодиров Асосий адабиёт Тошкент 1994

  жамоат саломатлиги ва согликни саклашни бош

  Социальная гигиена и организация здравоохранения А.Ф.Серенко Асосий адабиёт 1984
  Жамоат соғлиғини сақлаш янги фан асослари 2 қисм Т.Г.Тульчинский Асосий адабиёт Тошкент 2003
  Жамоат соғлиғини сақлаш янги фан асослари 1 қисм Т.Г.Тульчинский Асосий адабиёт Тошкент 2003
  Тиббиёт статистика (Биостатистика) Бахромжон Маматқулов Асосий адабиёт Тошкент 2005
  Санитария статистик ва ижтимоий гигиеник тадқиқот услублари Т.И.Искандаров, Б. Маматқулов Асосий адабиёт  
  Общественное здоровьеи здравоохранение Лисицын Ю.П. Асосий адабиёт 2002
  Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения Лисицын Ю.П. Асосий адабиёт 1984

  Валеология

  Валеология асослари Д.Д.Шарипова, К. Содиков   Тошк. 2010
  Жамоатчилик саломатлиги ва согликни саклаш Искандаров Т. И., Абдуфаттаев А. А.   Тошкент 2008
  Саломатлик асослари (Валеология) Отабоев Ш. Т., Мўминов Х., Сатторов Х. Н., Холикова Ш. Т.   Тошкент 2008
  Медицинская валеология Искандаров Ш. Т.   Тошкент 2012
  Основы валеологии Билич Г. Л., Назарова Л.Б.   Санкт-Питербург 1998
  Валеология асослари     Тошкент 2007

  Суд тиббиёти врач фаолиятининг хукукий асослари

  Суд тиббиёти Ж. Ж. Жалолов Асосий адабиёт  
  Судебная медицина В. Н. Крюков Асосий адабиёт Москва 1998
  Судебная Медицина В. Л. Попов Асосий адабиёт  
  Суд тиббиёти А. И. Искандаров, Д.Р. Кулдошев Асосий адабиёт Тошкент 2002
  Судебная Медицина Ю. И. Пиголкин Асосий адабиёт Москва 2012
  Тиббий фаолиятнинг ҳуқуқий асослари Ғиёсов З.А. Бекназаров Ш. Ю. Асосий адабиёт Тошк 2006
  Врач фаолиятининг ҳуқуқий асослари З. А. Гиёсов Асосий адабиёт Тошкент 2012
  Врач фаолиятининг ҳуқуқий асослари З. А. Гиёсов Асосий адабиёт Тошкент 2012
  Медицинское право в вопросах и ответах Акопов В. И. Қўшимча адабиёт М 2000
  Руководство по судебной медицине В.В. Томилин Қўшимча адабиёт М 2001
  Руководство по судебной медицине А.А. Солохин Қўшимча адабиёт М 2001
  Судебная Медицина В. Л. Попов Асосий адабиёт  

  Патологик анатомия

  Одам патологияси асослари 1 кисм М. С. Абдуллахужаева Асосий адабиёт Тошкент 1998
  Одам патологияси асослари 2 кисм М. С. Абдуллахужаева Асосий адабиёт Тошкент 1999
  Патологик анатомия 1 кисм М. С. Абдуллахужаева Асосий адабиёт Тошкент 2012
  Патологик анатомия 2 кисм М. С. Абдуллахужаева Асосий адабиёт Тошкент 2012
  Патологическая анатомия А.И. Струков, В. В. Серов Асосий адабиёт  
  Патологическая анатомия  Атлас. В.В. Серов, Н. Е. Ярыгин, В. С. Пауков Қўшимча адабиёт Москва 1986

  Микробиология, вирусология ва иммунология

  Микробиология, иммунология и вирусология. И. Мухаммедов, Э. Эшбоев Асосий адабиёт Тош. 2002
  Микробиология, иммунология и вирусология. И. Мухаммедов, Э. Эшбоев, Н. Зокиров, М. Зокиров Асосий адабиёт Тош. 2006
  Медицинская микробиология, иммунология и вирусология. Мухамедова И.М. Асосий адабиёт Тош. 2011
  Микробиологиядан лаборатория машғулотларига доир кулланма. Алиев Ш.Р., Мухамедов И.М. Асосий адабиёт Т. 2012
  Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии Л.Б.Борисов Асосий адабиёт М. 1984

  Суд тиббиёти врач фаолиятининг хукукий асослари

  Соғлиқни сақлашнинг ҳуқуқий асослари С.Н. Индаминов Асосий адабиёт Тошкент 2010

  Микробиология, вирусология ва иммунология

  Медицинская микробиология, иммунология и вирусология. Мухамедова И.М.   Тош. 2011

  фтизиатрия

  Туберкулёз А.А. Визель, М.Э. Гурылёва Асосий адабиёт Москва 2000
  Туберкулёз органов дыхания у взрослых А.Е. Рабухин Асосий адабиёт Москва 1976
  Туберкулёз А.Г.Хоменко Асосий адабиёт 1996
  Клиника туберкулёза. Второе изание. Джон Крофтон, Норман Хорн Асосий адабиёт  
  Сил касалликлари. Джон Крофтон, Норман Хорн Асосий адабиёт Тош. 1999

  Умумий хирургия

  Общая хирургия Рычагов Г.П. Қўшимча адабиёт Белоруссия 2002
  Гнойная Хирургия Атлас С.В. Горюнов, Д.В. Ромашов Қўшимча адабиёт Москва 2004
  Уход за больными в хирургической клинике М. А.Евсеев Қўшимча адабиёт Москва 2008
  Пластик хирургия А.О. Охунов Ю.Ю. Шарипов Қўшимча адабиёт  
  Пластик реконструктив ва эстетик хирургия асослари А.О. Охунов Ю.Ю. Шарипов Қўшимча адабиёт  
  Носпецифик хирургик инфекция А.О. Охунов Ю.Ю. Шарипов Қўшимча адабиёт  
  Умумий хирургия эл дарслик А.О. Охунов Ю.Ю. Шарипов Қўшимча адабиёт  

  ИКП, КЛИНИК ФОРМАКОЛОГИЯ ВА ОХИ (ИКП фани)

  Ички касалликлар Абдуғаффор Гадаев Асосий ад Тош 2014

  Умумий хирургия

  Общая хирургия В.К. Гостищев Асосий адабиёт Москва 2002
  Общая хирургия Бабаджанов Б.Д. Охунов А.О.    
  Қон кетиш ва уни тўхтатиш усуллари Охунов А.О.   2014
  Асептика ва антисептика Охунов А.О.   2014

  Валеология

  Основы валеологии Ибодуллаева Х.Т.   2010
  Валеология асослари Д.Д.Шарипова, К. Содиков   Тошк. 2010
  Медицинская валеология Ш.Б. Иргашев   Тошк 2012
  Валеология асослари Ибодуллаева Х.Т.   2012

  Факултет ва госпитал хирургия, анестезиология реаниматология ва урология

  Справочник практического врача Воробьев    

  ИКП, КЛИНИК ФОРМАКОЛОГИЯ ВА ОХИ

  Военно полевая терапия  Гамбицкий В.В. Комаров Ф. И. асосий ад 1983

  жамоат саломатлиги ва согликни саклашни бош

  Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлаш бошқариш Бахромжон Маматқулов асосий адабиёт тошкент 2010

  Нормал ва патологимк физиология

  Атлас по нормальной физиологии С. А. Чеснокова, С. А. Шастун Асосий адабиёт Москва 2007

  Болалар касаллиги ва неонталогия

  Неонталогия 1 том Шабалов Н. П. Асосий адабиёт Москва 2004
  Детские болезни. Баранов А. А. Асосий адабиёт Москва 2002
  Неонталогия Володин Н. Н. Асосий адабиёт  
  Сестринское дело. Том 2 Краснов А. Ф. Асосий адабиёт Москва 2000
  Сестринское дело. Том 1 2 часть Краснов А. Ф. Асосий адабиёт Москва 2000
  Педиатрияда синдромал диагностика Б. Т. Халматова, Т. А. Бобомуратов Асосий адабиёт (ук. кулланма) Тошкент 2010
  Реанимация новорожденных.  Американская академия педиатрии Асосий ад.  
  Интегрированное ведение болезней детского возраста.   Асосий адабиёт  
  Эмизикли ва эрта ёшдаги болаларни овкатлантириш укув кулланмаси   Асосий адабиёт  
  Болаларга стационар ёрдам курсатиш   Асосий адабиёт Тошкент 2013
  Детские болезни том 1 Н. П. Шабалов Асосий адабиёт Москва 2002
  Детские болезни. Н. П. Шабалов Асосий адабиёт Москва 2002
  Краткое практическое рук-во по реанисации новорожденных детей   Асосий адабиёт  
  Детские болезни. А. А. Баранов   Москва 2002

  Оила тиббиётида ҳамширалик иши фани

  Oila tibbiyotida hamshiralik ishi E. A. Shomansurova, Ch. D. Bo'tayev Асосий адабиёт Тошкент 2008
  Основы сестринского дела в семейной медицине. (Учебное пособие) Том 1 Т. Чубакова, Э. Б. Фрике. Асосий адабиёт Бишкек 2003
  Сестринское дело 1-2 том Краснов А. Ф. Асосий адабиёт Москва 2000
  Семейная медицинская сестра Дорофеева Р.М. Асосий адабиёт Москва 2002

  Факултет ва госпитал хирургия, анестезиология реаниматология ва урология

  Клиническая анестезиология. 1 книга Дж. Эдвард Морган Асосий адабиёт 1998
  Клиническая анестезиология. 2 книга315 Дж. Эдвард Морган Асосий адабиёт 1998
  Клиническая анестезиология. 3 книга Дж. Эдвард Морган Асосий адабиёт 1998
  Анестезиология и реаниматология Долина Е. А. Асосий адабиёт 1996
  Руководство по анестезиологии Бунятян А.А. Асосий адабиёт 1985
  Шошилинч холатлар Ж.М. Собиров Асосий адабиёт 2007
  Сестринское дело в хирургии Галкин Р.А., Двойников С. И. Асосий адабиёт Москва 2000
  Сестренское дело Краснов А. Ф. Асосий адабиёт Москва 2000
  Фавқулотда вазиятларда тиббий хизмат. Хасанов У. Асосий адабиёт 2006
  Анестезиология и реаниматолог О.Ш.Эшонов Асосий адабиёт Тошкент 2008
  Руководство по анестезиологии Бунятян А.А. Асосий адабиёт 1985
  Хирургические болезни Қаюмов Т. Х. Асосий адабиёт 2006
  Хирургические болезни Каримов Ш. И. Асосий адабиёт 2005
  Хирургические болезни Каримов Ш. И. Асосий адабиёт 1995
  Общая хирургия Гостищев В. К. Асосий адабиёт 2000
  Сестринское дело в хирургии Заривчацкого М.Ф. Асосий адабиёт 2006
  Хирургик касалликлар Ш.И. Каримов асосий адабиёт Тошкент 2010
  Клиническая хирургия Ю.М.Панцырева асосий адабиёт Москва 1988
  Хирургик касалликлар Ш.И. Каримов асосий адабиёт Тошкент 2005
  Хирургические болезни том 1 В.С. Савельев Асосий адабиёт Москва 2006
  Хирургические болезни М.И.Кузин асосий адабиёт Москва 1995
  Справочник Общей практики Дж.Мёрт Қўшимча адабиёт Москва 1998
  Урология Н.А. Лопаткин Асосий адабиёт Москва 2004 
  Урология Шодмонов А.К., Акилов Ф.А. Асосий адабиёт Андижон 2008

  Гистология ва тиббий биология кафедраси

  Гистология Комилжон Зуфаров асосий адабиёт 1991
  Тиббий биология ва генетика К.Н. Нишонбоев асосий адабиёт  
  Тиббий биология ва ирсиятдан қўлланма Ж.Ҳ. Хамидов асосий адабиёт Тошкент 1992
  Гистология, цитология и эмбриология Ю.И. Афанасьева, С.Л. Кузнецова асосий адабиёт 2004
  Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов В. Елисеев, Ю.И. Афанасьев асосий адабиёт 1970
  Атлас по гистологии и эмбриологии И.В. Алмазов асосий адабиёт 1978
  Гистология   асосий адабиёт  
  Биология П.Х.Холиқов асосий адабиёт 2005
  Биология. Книга 2 В.Н.Ярыгин асосий адабиёт 2001
  Биология. Книга 1 В.Н.Ярыгин асосий адабиёт 2001
  Гистология Комилжон Зуфаров асосий адабиёт 2005
  Эмбриология человека Б.М.Пэттен Қўшимча адабиёт 1959
  Гистология и эмбриология органов полости рта человека В.Л.Быков қўшимча адабиёт 1998
  Практикум по гистологии и эмбриологии З.С. Кацнельсон асосий адабиёт 1963
  Руководство к лабораторнқм занятиям по биологиии Ю. Богоявленский Қўшимча адабиёт Москва 1979
  Биология с общей генетикой  А.А.Слюсарев Қўшимча адабиёт  
  Клиническая генетика Н.П.Бочков асосий адабиёт Москва 2002
  Гистология Э.Г. Улумбекова Қўшимча адабиёт 2002
  Частная гистология человека В.Л.Быков Қўшимча адабиёт 1997
  Цветной Атлас по цитологии, гистологиии и микроскопической анатомии Кюнель В. Қўшимча адабиёт 2007
  Color Atlas and text of Histology   Қўшимча адабиёт  
  Histology A text and Atlas   Қўшимча адабиёт 2011
  Руководсво по медицинской паразитологии П.Р. Алимходжаева Қўшимча адабиёт  

  травматология ва умумий хирургия каф. (Халокат тиббиёти)

  Раны и раневая инфекция М.И.Кузин асосий адабиёт 1990
  Лечение тяжелых и сочетанных повреждений Г.Н. Цыбуляк асосий адабиёт  
  Травматология и ортопедия Х.А. Муслатов асосий адабиёт 1995
  Военно-полевая хирургия Ю.Г.Шапошников, В.И. Маслов асосий адабиёт Москва 1995
  Травматология и ортопедия том1  Ю. Г. Шапочников асосий адабиёт 1997
  Сочетанная травма А.А.Пушков асосий адабиёт 1998
  Военно полевая хирургия  Е.К. Гуманенко асосий адабиёт 2004
  Травматология и ортопедия Н. В. Корнилов асосий адабиёт 2011
  Общая хирургия В.К. Гостищев асосий адабиёт 2004
  руководство по неотложной помощи при травмах   асосий адабиёт 2010
  Хирургия катастроф Х.А. Муслатов асосий адабиёт 1998

  Тиббий ва биологик кимё кафедраси

  Биоорганическая химия Е.А. Тюкавкина Асосий адабиёт 2004
     Умумий ва биорганик кимёдан амалий машғулотлар С.С. Қосимова, С.М. Машарипов Асосий адабиёт 2001
  Биологическая химия Т.Т.Березов, Б.Ф. Коровкин Асосий адабиёт  
  Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами   Асосий адабиёт 2002
  Руководство к  лабораторным занятиям по биологической химии.  Д.М. Зубаиров, В.Н. Тимербаев Асосий адабиёт 2002
  Биохимия в вопросах и ответах Т.П. Вавилова, О.Л. Евстафьева Асосий адабиёт 2008
  Руководство к лабораторным занятиям биоорганической химии Е.А. Тюкавкина   1999
  Биологик кимё Р.А.Собирова,  О.А. Аброров Асосий адабиёт 2006
  Биоанорганик ва физколлоид кимё Н. Олимхўжаева Асосий адабиёт 2005
  Биорганик кимё  А.Г. Махсумов, А.Ж. Жураев Асосий адабиёт 2007
  Биоанорганик ва биофизик кимё асослари А.Б. Акбаров Асосий адабиёт 1996
  Chemistry   Қўшимча адабиёт  
  Физическая и коллоидная химия С.С. Касымова Қўшимча адабиёт 2011

  Оила тиббиётида ҳамширалик иши фани

  Медцинская сестра. С. А. Гуловко, Т.Ф. Казакова, И. Е. Галахова Асосий адабиёт  
  Ҳамширалик иши Т.Ю. Умарова, И. А. Қаюмова, М. Қ. Ибрагимова Асосий адабиёт 2003
  Руководство к практическим занятиям по уходу за здоровым и больным ребёнком. А. Н. Бурая, И. А. Головко, В. С. Тихомирова Қўшимча адабиёт             
  Руководство для преподавателей сестринского дела и практикующих медицинских сестер. С. Т. Чукумова Қўшимча адабиёт Тошкент 2003
  Всё по уходу за больными на дому Ю. П. Никитина Қўшимча адабиёт Москва 1998

  Болалар травматология фани

  Хирургические болезни детского возраста. Том 1 под. Ред. Ю. Ф. Исакова Қўшимча адабиёт Москва 2004
  Хирургические болезни детского возраста. Том 2 под. Ред. Ю. Ф. Исакова Қўшимча адабиёт Москва 2004

  Травматология и ортопедия

  Травматология ва ортопедия Х.Муслатов, Г.Юмашев Асосий адабиёт Тошкент 2007
  Травматология и ортопедия Г.М. Кавалерский   Москва 2005
  Травматология и ортопедия Котельников Г.П., Миронов С.П.   Москва 
  Болалар хирургияси А.С. Сулайманов   Тош.2000
  Срочная хирургия детей Г. А. Баиров   Санкт-Петербург 1997
  Абдоминальная хирургия у детей Исаков Ю.Ф.,А.Ф. Исанов   Санкт-Питербург 1997
  Детская хирургия в лекциях В.А.Кудрявцев   Архангельск 2007
  Детская хирургия в лекциях Дроздов А.    
  Руководство по торакальной хирургии у детей Ю.Ф. Исаков, Э.А. Степанов   Москва 1978
  Детская трокальной хирургии А.Г. Пугачева   Москва 1975
  Хирургическая гепатология детского возраста Акопян В.Г.   Москва 1982
  Срочная хирургия детей Г.А.Баиров   Санкт-Питербург 1997
  Детская анестезиология и реанимация под.ред. В.А. Михельсона, В.А.Гребенникова    
  Руководство по гастроэнтрелогии т 1-2 Ф.И. Комаров   Москва 1995
  Урология Лопаткин Н.А.   Москва 1995
  Детская урология Лопаткин Н.А., Пугачев А.Г.   Москва 1986
  Урология Лопаткин Н.А., Пугачев А.Г.   Москва 2002
  Урология Лопаткин Н.А.   Москва 2004
  Оперативная урология Лопаткин Н.А.,Щевцова И.П.   Ленинград 1986
  Хирургические болезни детского возраста том1 под.ред. Ю.Ф. Исакова   Москва 2004
  Хирургические болезни детского возраста том2 под.ред. Ю.Ф. Исакова   Москва 2004
  Хирургические болезни детского возраста под.ред. Ю.Ф. Исакова   Москва 1998
  Эндоскопическая хирургия у детей Дронов А.Ф., Поддубный И.В., под.ред. Ю.Ф. Исакова   Москва 2002
  Хирургические болезни детского возраста том1 под.ред. Ю.Ф. Исакова   Москва 2004
  Хирургические болезни детского возраста том2 под.ред. Ю.Ф. Исакова   Москва 2004
  Хирургические болезни детского возраста под.ред. Ю.Ф. Исакова   Москва 1998
  Болалар хирургияси А.С. Сулайманов   Тош.2000
  Болалар хирургияси А.С. Сулайманов   Тош.2000
  Срочная хирургия детей Г.А.Баиров   Санкт-Питербург 1997
  Хирургические заболевания легких у детей М.Р. Рокицкий   Москва 1988

  Тиббий физика, биофизика, инфориатика ва информацион техналогиялар

  кафедраси

  Тиббий биологик физика А.Н.Ремизов Асосий адабиёт Тошкент 1992
  Медицинская и биологическая физика А.Н.Ремизов Асосий адабиёт Москва 2005
  Тиббиёт техникаси С.Х. Умаров асосий адабиёт 2012
  Медицинская и биологическая физика А.Н.Ремизов асосий адабиёт Москва 2005
  Электро-медицинская аппаратура Н.М. Ливенцев Қўшимча адабиёт Москва 1974
  Медицинская и биологическая физика А.Н.Ремизов асосий адабиёт Москва 2005
  Тиббий биологик физика А.Н.Ремизов асосий адабиёт Тошкент 1992
  Курс физики Н.М. Ливецев Қўшимча адабиёт Москва 1978
  Справочник по алгоритмам и программам на языке бейсик для персональных ЭВМ В.П. Дьяконов Қўшимча адабиёт Москва 1987
  Электротерапия В.Г. Ясногородсий Қўшимча адабиёт Москва 1987
  Информатика ва хисоблаш техникаси Т.Х. Холматов Қўшимча адабиёт Тошкент 2001
  IBM PC для пользователя В.Э.Фигурнов Қўшимча адабиёт Москва 1996
  Информатикадан электрон дарслик      
  Тажрибавий маълумотларни  қайта ишлаш усуллари Т.С. Сафаров   Самарқанд 2001
  Ҳисоблаш математикаси ва дастурлашдан  А.А. Абдуқодиров    1997
  Основы компьютерной технологии Ю.Шафрин   1997
  Информатика, информацион техналогиялар М.М. Арипов   Тошкент 2005
  Курс физики Н.М. Ливецев   Москва 1978
  Информатика с основами прогаммирования Х.Қ.Қодиров   Тошкент 1995
  ЭҲМ алгоритм дастур А.А. Абдуқодиров    Тошкент 1992
  Курс физики Н.М. Ливецев   Москва 1978

  Таълимда ахборот техналогиялари фани

  Microsoft Office 2007 Васильев Ф. асосий адабиёт Москва 2007
  JAVA Объективно ориентировочное программирование Васильев Ф. асосий адабиёт Москва 2011
  Информатика и информационные технологии Закирова Ф.М. асосий адабиёт Тошкент 2007
  Изучаем HTML 5 Лоусон Б. Шарп Р. асосий адабиёт Питер 2011
  ADOBE Photoshop CS6 для всех Нина Комолова, Елена Яковлева асосий адабиёт Санкт Питербург 2013
  Электрон ўқув-методик мажмуалар ва таълим ресурсларини яратиш методикаси.  Закирова Ф.М. асосий адабиёт Тош 2010
  JAVA Объективно ориентировочное программирование Васильев Ф. асосий адабиёт Москва 2011
  Информатика, информацион техналогиялар М.М. Арипов асосий адабиёт Тошкент 2005
  Биофизика В. Ф. Антонова   Москва 2006
  Высшая математика И.Л.Лобоцкая, Ю. В. Морозов   Минск 1987
  Электро-медицинская аппаратура Н.М. Ливенцев Қўшимча адабиёт Москва 1974
  Основы материаловедения Е.В.Кортуков, В.С. Воеводский   1988

  Болалар травматология фани

  Травматология детского возраста Баиров Г.А. Асосий адабиёт Ленинград 1996
  Болалар травматологияси П.С. Жалилов, Холхужаев М. Асосий адабиёт Тош. 1996
  Детская хирургия национальное руководство Ю.Ф. Исаков, А.Ф.Дронова   Москва 2009
  Болезни костей у детей Волков М. В.  Асосий адабиёт 1985
  Амбулаторная травматология Я. Г. Дуброва   Москва 1990
  Закрытые повреждения костей и суставов Каплан А. В.   Москва 1967
  Травматология и ортопедия В.Ф.Трубников   Киев 1986
  Руководство к практическим занятиям по травматологии ортопедии Скоблин А. П.   Москва 1975
  Курс травматологии и ортопедия  Соков А. С.   Москва 1990
  Военно-полевая хирургия Ю.Г.Шапошников, В.И. Маслов асосий адабиёт Москва 1995
  Амбулаторная травматология А.Ф.Краснов   Москва 1986
  Ортопедия и травматология детского возраста М.В. Волкова, Г.М. Тер Егиазарова   Москва 1983
  Указвния по военно полевой хирургии Балин В. Н.   Москва 2000
  Военно полевая хирургия  Н. А. Ефименко   Москва 2002
  Военно полевая хирургия  Е.К.Гуманенко   Санкт Питербург 2004
  Травматология детского возраста Баиров Г.А. Асосий адабиёт Ленинград 1996
  Травматология и ортопедия том 2 Ю.Г.Шапошников, В.И. Маслов   Москва 1997
  Гидроцефалия Ю.А.Орлов   Киев 1995
  Неотложная нейрохирургия В.В.Лебедев, В.В.Крылов   Москва 2000
  Нейрохирургия  И.М. Иргер   Москва 1982
  Нейрохирургия  А.П.Ромоданов   Киев 1990

  Онкология

  Лечение болевого синдрома у онкологических больных.  З. В. Павлова, М. Е. исакова   1980
  Канон врачебной науки Абу Али Ибн сино    
  Справочник врача общей практики Дж. Мёрта   1997
  Общая теория рака А. Е. Черезов   Москва 1997
  Хирургик беморлари парвариши Турсунов Б.   Тошкент 1995
  Злокачественные опухоли Яременко К. В., Пашинский В. Г.   Санкт-Петербург
  Manual of clinical Oncology     2000
  Онкологиядан маърузалар.Канцерогенезнинг замонавий йуналишлари Атаханова Н.Э., Тиллашайхов М.Н.   Тошкент 2001
  Клиническая онкология В. Г. Черенков   2010
  Педиатрическая онкология Л. Дурнов, Б.Ахмедов, А. Бухны   Москва 1996
  Онкология В.И. Чиссов   Москва 2007
  Онкология Петерсон Б. Е.   Моква 1980
  Онкология Н.Қ. Муродхўжаев, Т. Қ. Худойқулов   тошкент 2002
  Медецинская рентгенеалогия. Л. Д. Линденбратен, Наумов Л. В.   Москва 1984
  Медецинская рентгенеалогия. Л. Д. Линденбратен, Наумов Л. В.   Москва 1986
  Клиник радиология асослари Илёсов Т. Н.   Тошкент 2002
  Клиник радиология асослари Илёсов Т. Н.   Тошкент 2002

  Фармакология

  Руководство к практическим занятиям по фармокологии Д.А. Харкевич   Москва 2004
  Фармакология  Д.А. Харкевич   Москва 2006

  Тиллар, педагогика ва психиология кафедраси

  Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар Рахимов С., Парпиева Н.   Тошкент 2003
  Ўзбекистон Республикаси давлат тили ҳақидаги қонун      
  Махсус фанларни ўқитиш методикаси С. Жуманазаров, Г.Элдашева, Г. Джаналиева   Тошкент 2006
  Касб таълим методологияси Ходжабоев А.Р., Хусанов И.   Тошкент 2007
  Касбий педагогика ўқув услубий қўлланма Рашидов Х., Хабиб Х.   Тошкент 2007
  Педагогика Зиёмухаммедов Б.   Тошкент 2006
  Новая педагогическая технология Б.Зиёмухаммедова   Тошкент 2002
  Педагогика ва психология фанидан ўқув услубий қўлланма О.Ж.Суйунов   Самарқанд 2013
  Основы педагогики Талызина Н. Ф.   Москва 1985
  Педагогика Сластенин В.А., И. Ф. Исаев   2007
  Педагогика Сластенин В.А., И. Ф. Исаев   2007
  Педагогика М. Х. Тохтаходжаева, С.Нишонова   Тошкент 2010
  Педагогика Р. Малонова   Тошкент 2002
  Педагогика Н.Р. Гайбуллаев   Тошкент 2000
  Педагогика 1 Книга. Общие основы. Процесс обечения. Подласый И. П.   Москва 1999
  Педагогика 2 Книга. Процесс воспитания. Подласый И. П.   Москва 1999
  ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в. под.ред. А.И. Пискунова   Москва 2001
  Замонавий мактаб ўқитувчисининг психологияси Давлатшен М. Г.   Тошкент 1999
  Основы профессиональной психодиагностики Б.В. Кулагин   Ленинград 1984
  Амалий касбий талим ташкил қилиш ва ўтказиш методикаси А.Р.Ходжабоев, Ш.У. Қосимов   Тошкент 2007
  Pedagogik mahorat 2014 yil 3- son. Jurnal/Buxoro Adizov Baxtiyor Rahmonovich Bosh muharrir   Buxoro 2014
  Barkamol avlod-O'zbekiston taraqiyotining poydevori     Toshkent 1998
  Кадрлар тайёрлаш миллий дастури ва давлат таълим стандартларини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма Абдуллаев А.Ҳ. Ахметов А.К.   Тошкент 2003
  Баҳолаш методлари Т.ф.н., доц. ҲАЙДАРОВ Б.   Тошкент 2003
  Касбий педагогика Толипов У.К., Баракаев М.   Тошкент 2001
  Ўқувчиларни касб танлашга йўллаш. Педагогика мутахассислиги Аллаберганов Р.   Тошкент 1980
  Педагогика курси Турсунов И.Е. Исмоилов А. Э.   Тошкент 1997
  Касб психологияси Э.Ғ.Ғозиев, К. К. Мамедов   Тошкент 2003
  Касб психология курсидан маърузалар матни Э.Ғ.Ғозиев   Тошкент 2000
  Умумий психология Э.Ғ.Ғозиев   Тошкент 2010
  Касбий психиология. Маърузалар курси Душанов Р.Х. Фарфиев Ё.А.   Тошкент 1996
  Педагогическая технология Н.Х. Авлиякулов   Тошкент 2009
  Юксак малакали мутахасислар тараққиёт омили Каримов И. А.   Тошкент 1995
  Илғор педагогик технологиялар Фаберман Б.   Тошкент 2000
  Янги педагогик технологиялар Хўжаев Н.И.,        Ходиев Б.Ю., Баубекова Г.Р.   Тошкент 2002
  Янги педагогик технологиялар. Узлуксиз таълим тизимида инновацион техналогия Очилов М.   Қарши 2000
  Essential English for medical students. А. М. Маслова, Z. I. Winestein   Москва 2002
  Инглиз тили Хужаева Л. У. Асосий адабиёт Тошкент 2005
  New Headway Beginner Student's book Liz and Jhon Soars   Oxford
  Easy does it Dean Curry 1996  
  Инглиз тили дарслиги Е. А. Абдалина, Р. Ж. Хошимова асосий адабиёт Тошкент 2003
  Лотин тили У. Хужаева, Х. А. Зохидова, З. З. Рахматуллаева Асосий адабиёт Самарканд 2000
  Латинский язык и основы медицинской терминологии М. Н. Чернявский   Минск 1989
  Латинский язык и основы медицинской терминологии М. Н. Чернявский   Минск 1989
  Лотин тили А.Э.Маматов, Х.Т. Умаров   Самарканд 2000
  Узбек тили Шодмонов Э. Рафиев Э.   Тошкент 1994
  Узбек тили Шодмонов Э. Рафиев Э.   Тошкент 1994

  Эндокринология

  Эндокринология И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко   Москва 2007
  Эндокринология И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко   Москва 2007
  Внутренние болезни. В 10 книгах.    Книга 8 Онкология и эндокринология  Харисон Т.Р.   Москва 1996
  Внутренние болезни. В 10 книгах.    Книга 9 Эндокринология потология костной ткани Нарушения минерального обмена Харисон Т.Р.   Москва 1997
  Клиническая эндокринология Н. Т. Старковой   Санкт-Питербург 2002
  Основы эндокринологии В. Б. Розен   Москва 1994
  Эндокринология В.В. Потемкин   Москва 1986
  Эндокринология М. И. Балаболкин   Москва 1998
  Эндокрин безлари изохли маълумотнома лугати С. И. Исмаилов   2002
  Эндокринологиядан танланган маърузалар С. И. Исмаилов Асосий адабиёт Тошкент 2000
  Эндокринологияда хамширалик иши Сайфутдинова Р. Ш.   2002
  Сестринское дело 2 том     Москва 2000
  Йод етишмовчилигини бартараф қилиш бўйича амалий қўлланма   С. И. Исмаилов   2002
  Диабетология Балаболкин М. И.   Москва 2002
  Гипофизар паканалик С. И. Исмаилов, Н. Ш. Ибрагимова   2000
  Сестринское дело в 2- том А. Ф. Краснов   Москва 2000
  Ички касалликлар пропдивтикаси А. Гадаев, М.Ш.Каримов   тошкент 2005

  Факултет ва госпитал терапия, Гематология,эндокринология

  Внутренние болезни Маколкин В. И., Овчаренко С. И. Асосий адабиёт Москва 1999
  Внутренние болезни А. В. Сумараков Асосий адабиёт Москва 1993
  Лечение болезней внутренних органов 1 том А. Н. Окороков   2003
  Лечение болезней внутренних органов 2 том А. Н. Окороков   2003
  Лечение болезней внутренних органов 3 том А. Н. Окороков   2003
  Диагностика болезней внутренних органов. Том 1 А.Н. Окороков Қўшимча адабиёт 2003
  Диагностика болезней внутренних органов. Том 2 А.Н. Окороков Қўшимча адабиёт 2003
  Диагностика болезней внутренних органов. Том 3 А.Н. Окороков Қўшимча адабиёт 2005
  Диагностика болезней внутренних органов. Том 4 А.Н. Окороков Қўшимча адабиёт 2003
  Диагностика болезней внутренних органов. Том 5 А.Н. Окороков Қўшимча адабиёт 2003
  Диагностика болезней внутренних органов. Том 6 А.Н. Окороков Қўшимча адабиёт 2003
  Диагностика болезней внутренних органов. Том 7 А.Н. Окороков Қўшимча адабиёт 2003
  Диагностика болезней внутренних органов. Том 8 А.Н. Окороков Қўшимча адабиёт 2004
  Диагностика болезней внутренних органов. Том 9 А.Н. Окороков Қўшимча адабиёт 2005
  Диагностика болезней внутренних органов. Том 10 А.Н. Окороков Қўшимча адабиёт 2005
  Избранные лекции по клинической ревматологии Насонова В. А., Бунчук Н. В. Қўшимча адабиёт Москва Медицина, 2001
  Канон врачебной науки Абу али ибн Сино Қўшимча адабиёт  
  Справочник видаль. Лекарственные препараты.      
  Лекарственные средства. 1-2 том М.Д. Машковский Қўшимча адабиёт Москва 2002
  Военно полевая терапия Е.В. Гембицкий   Москва 1989
  Электрокардиография В.В. Мурашко, А.В. Струтынский Қўшимча адабиёт 1998
  Ҳарбий дала терапияси Михайлов В.Г. Асосий адабиёт Тош. 1994
  Гемофилия Абдуллаев Б.А.    
  Нефрология неотложные состояния Н.А. Мухина Қўшимча адабиёт 2010
  Руководство по лабораторным методам диагностики И.А.Зупанца асосий адабиёт Харьков 2005
  Лабораторные методы исследования системы гемостаза В.П.Балуда асосий адабиёт  
  Инфаркт миокарда А. Л. Сыркин Қўшимча адабиёт Москва 2003
  Рук-во по основным клиническим лабораторным исследованиям в странах переходного периода Аманда Купер асосий адабиёт  
  Клиническая оценка результатов лабораторных исследований Г.И.Назаренко, А.А. Кишкун   2000
  Болезни системы крови Ф.Э.Файнштейн   Тошкент 1980
  Военно полевая терапия Е.В. Гембицкий   Москва 1983
  Основы клинической гематологии Ермолов С.Ю., Курдыбайло Ф.В.   2003
  Ҳарбий дала терапияси Михайлов В.Г. Асосий адабиёт Тош. 1994
  Лабораторные методы исследования системы гемостаза В.П.Балуда    
  Лабораторная диагностика нарушений гемостаза В.В.Долгов, П.В.Свирин   Москва 2005
  Лабораторная диагностика системы гемостаза А.А. Козлов, Л.В.Натрус,            П.А. Черновол   Москва 2011
  Лабораторная гематология С.А.Луговская, В.Т.Морозова,       М.Е. Почтарь   Москва 2006
  Клиническая лабораторная диагностика В.В. Медведев, Ю.З.Волчек   Москва 2006
  Рук-во по основным клиническим лабораторным исследованиям в странах переходного периода Аманда Купер асосий адабиёт  
  Анемии: Принципы диагностики и лечения Петров В. Н.   Киев 1999
  Клиническая трансфузиология А. Г. Румянцев, В.А.Аграненко   Москва 1997
  Болезни системы крови Ф.Э.Файнштейн асосий адабиёт Тошкент 1980
  СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ЛЕЧЕНИЯ И УХОДА СРЕДИ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ЗАРАЖЕНИЯ     Тошкент 2013
  Руководство по гематологии Воробьев А. И.   Москва 1985
  Основы клинической гематологии Ермолов С. Ю.   2003
  Сестринское дело в терапии том1 А. Ф. Краснов   Москва 2000
  Гипохромные анемии Л.И. Идельсон   Москва 1981
  Клиническая онкогематология М. А. Волкова   Москва 2001
  Наследственные анемии и гемоглобинопатии Ю. Н. Токарева   Москва 1983

  Хирургик касалликлар

  Раны и раневая инфекция М. И. Кузина Асосий адабиёт Москва 1990
  Абдоминальная хирургия том1 Р. А. Григорян Асосий адабиёт Москва 2006
  Очерки гнойной хирургии В. Ф. Войно-Ясенецкий Қўшимча адабиёт 2000
  Аутотрансплантация легкого в эксперименте Б. В. Петровский, М. И. Перельман Қўшимча адабиёт Москва 1975
  Малая Хирургия В. И. Маслов Қўшимча адабиёт Москва 1988
  Хирургия У.А. Орипов Асосий адабиёт  
  Хирургия пореждений В. В. Ключевский Асосий адабиёт  
  Общая хирургия В.К. Гостищев Асосий адабиёт Москва 2002
  Инфекции в хирургии В.К. Гостищев Асосий адабиёт Москва 2002
  Общая хирургия В.К. Гостищев Асосий адабиёт Москва 2002
  Раны и раневая инфекция М. И. Кузина Асосий адабиёт Москва 1990
  Хирургические болезни М. И. Кузина Асосий адабиёт Москва 2002
  Хирургия Ю. М. Лопухин Асосий адабиёт 1997
  Очерки гнойной хирургии В. Ф. Войно-Ясенецкий Қўшимча адабиёт 2000
  Пластическые операции на магистральных венах А. В. Покиров   Алма-Ата 1977
  Общая хирургия С. В. Петров Асосий адабиёт 1999
  Общая хирургия В.И. Стручков, Ю.В. Стручков Асосий адабиёт 1988

  ЛОР Офталмология ва оторингалогия кафедраси

  Hall andn collmans of the ear, Nose and throat Martin Barton   2013
  Оториноларингология В.Т. Пальчун, А. И. Крюков Асосий адабиёт москва 2001
  Оториноларингология Ю. М. Овчиников Асосий адабиёт Москва 1995
  Diseases of the Ear, Nose and Throat P.D.Bull Асосий адабиёт 2002
  Кўз касалликлари  М. Х. Хамидова, З. К. Болтаева Асосий адабиёт 1996
  Кўз касалликлари М. Х. Хамидова, З. К. Болтаева Асосий адабиёт 2006
  Офтальмология Е. И. Ковалевский Асосий адабиёт Москва 1995
  Оториноларингология В.Т. Пальчун, А. И. Крюков Асосий адабиёт москва 2001
  Quloq, tomoq, burun kasalliklari S. A. Hasanov, N. X. Vohidov   Toshkent 2010

  Травматология, ортподия, неврохирургия ва умумий хирургия кафедраси

  Травматология и ортопедия В. Ф. Трубников   1986
  Травматология справочник А. Ф. Краснов, В. М.   1998
  Повреждения костей и суставов А. В. Каплан   1979
  Травматология и ортопедия  Смирнова Л.А.   1984
  Атлас операций при травмах опорно двигительного аппарата Равенко Т.А.   1987
  Остеоартроз Коваленко В.Н., Борткевич О.П.   2003
  Травматология и ортопедия В.Н.Корнилов   2004
  Клиническая диагностика болезней суставов Майкл Доэрти   1993
  Остеоартроз А.А.Корж   1997
  Переломы костей и повреждения суставов Уотсон Джонс Р.   1972
  Практическая травматология Л.Н.Анкин   2002
  Оперативная ортопедия и травматология Б.Бойчев, Б.Конфорти   1958
  Травматология и ортопедия том 2 Ю.Г. Шапошников    
  Атлас травматических вывихов Синило М.И.   1979
  Руководство по диагностике и лечению черепно-мозговой травмы у детей Ю.А.Орлов   Киев 2002
  Военно-полевая хирургия      
  Военно-полевая хирургия Ю.Г. Шапошников    
  Гидроцефалия В.А.Хачатрян   1998
  Сотрясение головного мозга  Б.А. Саркисян,      Н.В, Бастуев,        И.В. Паньков,       B.C. Трубченков   2001
  Нейрохирургия  А. П. Ромоданов, Н.М. Мосийчук   Киев 1990
  Нервные болезни  М.Н. Пузина, А.В. Стапченко   Москва 1997

  Тиллар, педагогика ва психиология кафедраси

  Общая психология Е. И. Рогов   Москва 2008
  Психология Ф.Н.Глобин   Москва 1976
  Общая психология Е. И. Рогов   2000
  Kasb ta'limi uslubiyoti K. Olimov, O. Abdukuddusov   Toshkent 2006
  Психология творчества креативности одаренности Е. П. Ильин   Питер 2009
  Педагогика Зиёмухаммедов Б.   Тошкент 
  Педагогика А. А. Мунавваров   Тошкент 1996
  Учебно-методичесий комплекс по русскому     Бухара 2013

  Акушерство и гинекология

  Акушерство и гинекология  Бекман Ч.Р.   Москва 2004
  Гинекология Савельева В.Г.   Москва 2007
  Акушерство Э. К. Айламазян   Санкт-Питербург 2003
  Акушерство Вл. И. Дуда, В.И. Дуда   Москва 2007
  Акушерство Т. М. Савельев   Москва 2000
  Акушерство Э. К. Айламазян   Санкт-Питербург 2003
  Избранные лекции по акушерство и гинекологии А. Н. Стрижаков, А. И Давыдов, П. Д. Белоцерковцева     Ростов на Дону 2000
  Гинекология Ф. М. Аюпова, Ю. К. Жабборова   Тошкент 2008
  Акушерство Э.К. Айламазян   Санкт Питербург 2003
  Неотложная помощ при экстремальных состояниях в гинекологии Э.К.Айламазян        И.Т. Рябцева   Москва 2000
  Экстрагенетальные патология и беременность. Шехтман М.М.   Ленинград 1987
  Bonney's Gynaecological Surgery John M.   Blackwell2004
  Неоперативная гинекология. Книга 1 В. П. Сметник, Л. Г. Тумилович   Санкт-Питербург 1995
  Неоперативная гинекология. Книга 2 В. П. Сметник, Л. Г. Тумилович   Санкт-Питербург 1995
    В. И. Кулакова   2008
  Акушерство Э.К.Айламазян  В.И. Кулаков         Қўшимча адабиёт 2009
  Акушерлик Ю.Қ. Жабборова Ф. М. Аюпова Қўшимча адабиёт Тошкент 2008
  Эффективное использование неонтального оборудования Учебный курс Қўшимча адабиёт Ташкент 2013
  Эффективная практика по интегрированному ведению беременности и родов послеродового периода. Уход за новорожденными.   Қўшимча адабиёт Ташкент 2005
  Решенқе проблем  новорожденных :  рук-во для врачей. Всемирной организация здравохранения Қўшимча адабиёт 2005
  Оказание помощи при осложненном течении беременности и родов. Всемирной организация здравохранения Қўшимча адабиёт 2000
  Болаларга стационар ёрдам курсатиш Всемирной организация здравохранения Қўшимча адабиёт Тошкент 2008
  Основы ухода за здоровым и больным новорожденным ребенком   Қўшимча адабиёт 2007
  Руководство по экстрагенетальные патология и беременность. Шехтман М.М. Қўшимча адабиёт Москва 2005
  Привычная потеря беременности В.М. Сидельникова   Москва 2002
  Перинатальные инфекции В.А.Цинзерлинг   Санкт питербург 2002
  Акушерство Э.К. Айламазян   Санкт Питербург 2003
  Неоперативная гинекология. Книга 2 В. П. Сметник, Л. Г. Тумилович   Санкт-Питербург 1995
  Акушерлик Ю.Қ. Жабборова Ф. М. Аюпова Қўшимча адабиёт Тошкент 2008
  Акушерство Т. М. Савельев   Москва 2000
  Избранные лекции по акушерство и гинекологии А. Н. Стрижаков, А. И Давыдов, П. Д. Белоцерковцева     Ростов на Дону 2000
  Акушерство Вл. И. Дуда, В.И. Дуда   Москва 2007
  Неотложная помощь в акушерской практике     Ташкент 2004
  Неоперативная гинекология. Книга 1 В. П. Сметник, Л. Г. Тумилович   Санкт-Питербург 1995
  Гинекология Ф. М. Аюпова, Ю. К. Жабборова   Тошкент 2008
  Гинекология Л.Н.Василевская, В.И.Грещенко, Н.А.Щербина   Ростов на Дону 2002
  Акушерство Т. М. Савельев, В.И. Кулаков   Москва 2000
  Гинекология Савельева В.Г., В.Г.Бреусенко   Москва 2007
  Клиническое рук-во по ведению больных с кровотеченями в родах и послеродовом периоде Маъруза   Тошкент 2007
  Клиническое рук-во по ведению больных с сепсисом септическим шоком во время беременности и в после родовом периоде Маъруза   Тошкент 2007
  Клиническое рук-во по ведению больных с гипертензивным синдромом при беремености Маъруза   Тошкент 2007
  Гинекология Савельева В.Г., В.Г.Бреусенко   Москва 2007
  Рук-во по эффективной помощи при беременности М. Энкин   2003
  Рук-во по реанимацию новорожденного      
  Гинекологияда нейроэндокрин синдромлар. УАШ обориш тактикаси магистратура  талабалари учун маъруза    
  Гинекологияда нейроэндокрин синдромлар. УАШ обориш тактикаси магистратура  талабалари учун маъруза    
  Оналар ўлими тизимида қон кетиши муаммолари. Тез ёрдам тадбирлари магистратура  талабалари учун маъруза    
  ЖЙОЮК билан касалланган аёлларни олиб бориш ва ташхис қўйиш замонавий магистратура  талабалари учун маъруза    
  Бачадон буйни ва танасининг фон ва раколди касалликларини билан беморларнинг хасталиеларини ташхислаш ва олиб боришда УАШ тактикаси магистратура  талабалари учун маъруза    
  Қиндан қон кетиши. УАШ нинг тактикаси магистратура  талабалари учун маъруза    
  Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике Э. К. Айламазян, Б. Н. Новиков   2002
  Клинические рук-во по ведению больных с гипертензивным синдромом при беременности магистратура  талабалари учун маъруза   Ташкент 2007
  Хомиладорлик ваытида гипертензив синдромли беморларни олиб бориш бўйича клиник қўлланма магистратура  талабалари учун маъруза   Тошкент 2007
  Хомиладорлик, тугрук ва чилла даврлардаги иситма маъруза магистратура  талабалари учун маъруза    
  Преэклампсия муаммоси. Хомиладорлик давридаги гипертензив синдромлар магистратура  талабалари учун маъруза    
  Преэклампсия муаммоси. Хомиладорлик давридаги гипертензив синдромлар магистратура  талабалари учун маъруза    
  Клинические рук-во по ведению больных ссепсисом септическим шоком вовремя  беременностиии в послеродовом периоде магистратура  талабалари учун маъруза    
  Преэклампсия муаммоси. Хомиладорлик давридаги гипертензив синдромлар      
  Клиническое рук-во по ведению больных с кровотеченями в родах и послеродовом периоде Маъруза   Тошкент 2007

  Халқ тиббиёти Касб касалликлари Физиотерапия Жисмоний маданият ва спорт ВН ва ДЖТ

  Абу Али Ибн Сино. Тиб конунлари 1. У. Каримов   1993
  Абу Али Ибн Сино. Тиб конунлари 2 У. Каримов   1992
  Абу Али Ибн Сино. Тиб конунлари 3 У. Каримов   1992
  Абу Бакр Ар-розий. Касалликлар тарихи Х. Хикматуллаев, У. Каримов   1994
  Абу Али ибн Сина. Авиценна. Канон врачебной науки. Книга 5. У. Каримов   1980
  Основы игло- рефлексотерапии. Э.Д. Тыкочинская   Москва 1979
  Электро-пунктурная рефлексотерапия. Д. И. Атаев Кушимча адабиёт 1993
  Исцеление с помощью акупрессуры F.M. Houston Кушимча адабиёт Москва  1998
  Рефлексотерапия. Э.П. Яроцкая Кушимча адабиёт 1994
  Руководство по рефлексотерапии. Е. Л. Мачерт, И. З. Асосий адабиёт 1984
  Аллергология Назаров О. А.    
  Аллергические заболевания Пыцкий В. И.   Москва 1991
  Бронхиальная астма. Глобальная стратегия совместный доклад.     1996
  Энциклопедия массажа      
  Лечебная физкультура и врачебный кантроль. Ерифанов В. А.   Москва 1990
  Физическая реабилитация Попов М. С. Чоговадзе. В. Г.    
  Лечебная физическая культура и спортивная медицина Епифанов В. А.   2005
  Артроз суставов кисти и стопы Епифанов В. А.   Москва 2005
  Лечебная физическая культура Епифанов В. А.   Москва 2005
  Гериатрия Чеботарёв    
  Гастро-энтерология в гериатрии Л.Н. Валенкевич   Ленинград 1987
  Социальная геронология Н. Ю. Василенко   Владивасток 2003
  Избранные лекции по гериатрии К. И. Прощаев, А. Н. Ильницкий   Санкт-Петербург  2007 
  Лечебная физическая культура В.А. Епифанов   Москва 2006
  Медецинская реабилитация В.А. Епифанов   2005
  Лечебная физическая культура и спортивная медицина В.А. Епифанов   Москва 1999
  Лечебная физкультура и массаж Н. А. Белая   Москва 2001
  Физиотерапия К. Ю. Юлдашев, Ю. А. Куликов   Тошкент 1994
  Справочник физиотерапевта С. Н. Бабаджанов   Тошкент 1999
  Физиотерапия И. Н. Сосин, М. Х. Кариев   Тошкент 1994
  Физиотерапия Е. И. Пасынков    
  Ўзбекистонда ватан топган доривор ўсимликлар Ю. Мурдахаев   Тошкент 1990
  Бобурнинг хос табиби Юсуфий табобати Махмуд Хасаний   Тошкент 1992
  ИБН СИНО таълимотида  Ф. Нурбоев   Тошкент 2010
  Акупунктурные точки. Китайской чжэньцзю-терапии.   Кушимча адабиёт Алмата 2004
  Основы Чжень-цзю терапии А. М. Овечкин Асосий адабиёт 1991
  Очерки методов восточной рефлексотерапии Гаваа Лувсан Асосий адабиёт Новосибирск 1991
  Профессионалные болезни В.Г. Артаманова, Н.А. Мухин   Москва 2004
  Касб касалликлари Ш. Маҳмудова    
  ХОДИМЛАРНИ ТИББИЙ КЎРИКДАН ЎТКАЗИШ ТАРТИБИ ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМНИ ТАСДИҚЛАШ ҲАҚИДА (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 35-сон, 407-модда) [Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2012 йил 29 августда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2387]    
  Сборник по нородной медицине и нетрадиционнқм способам лечения Г.З. Минеджян Асосий адабиёт  
  Абу Али ибн Сино Тиббий угитлар. У. И. Каоимов, С. У. Каримова   1991
  Жисмоний тарбия (китоби билан берилган сканер) А. Нормуродов   Тошкент 2011
  Врачебный контроль в физическом воспитании и спорте (сканер китоби б/н бирга берилган) А.В. Чоговадзе,    М.М. Круглый   Москва 1977
  Волейбол назарияси ва услубиёти. (китоби билан берилган сканер) Ayrapetyants Leonid Robertovich   Тошкент 2011
  Аллергология Ю.Б. Белоусов    
  Аллергические заболевания В. И. Пыцкий   Москва 1991
  Общая физиотерапия Б.М. Боголюбов,   Г.Н. Пономаренко    
  Лечебная физкультура и врачебный кантроль.      Епифанов В. А.           Г.Л.Апанасенко   Москва 1990
  Физиотерапия. Универсальная медицинская энциклопедия B.C. Улащик   Минск 2008
  Общая физиотерапия Б.М. Боголюбов,   Г.Н. Пономаренко    

  Акушерство гинекология кафедраси

  Атлас оперативной гинекологии Уилисс К. Р.   Москва 2004
  Безопасный аборт. Журнал Журнал    
  ВВЕДЕНИЕ В РЕПРОДУКТИВНУЮ ЭНДОКРИНОЛОГИЮ Журнал    
  Справочник по ведению беременных  с сердечно-сосудистыми заболеваниями Журнал    
  The Abnormal Menstrual Cycle Margaret Rees   Springer 2005
  Vaginal Hysterectomy Shirish S. Sheth   Springer 2002
  Vaginal Surgery for Incontinence and Prolapse Philippe E. Zimmern, Peggy A. Norton   Springer 2006
  The Vulva Anatomy, Physiology,
  and Pathology
  Miranda A. Farage   2006 by Informa Healthcare USA
  Te Linde's Operative Gynecology Rock, John A.; Jones, Howard W.   2008 Lippincott Williams & Wilkins
  Sexually Transmitted Diseases Anita L. Nelson, MD   2006 Humana Press Inc.
  Manual of Benirschke and Kaufmann’s Pathology of the Human Placenta Rebecca N. Baergen, MD   Springer 2004
  Акушерство и гинекология Журналы Журналы    

  Фармакология Нормал ва потологик физиология

  Физиология Человека 1 том Р. Шмидта, Г. Тевса Асосий адабиёт Москва 1996
  Физиология Человека 2 том Р. Шмидта, Г. Тевса Асосий адабиёт Москва 1996
  Физиология Человека 3 том Р. Шмидта, Г. Тевса Асосий адабиёт Москва 1996

  Ички касалликлар пропедевтикаси, Клиник фармакология ва хамширалик иши

  кафедраси

  Клиническая фармакология Ю. Б. Белоусов, К. Г. Гуревич   Москва 2005
  Клиническая фармакология и фармако терапия Ю. Б. Белоусов, В.С. Моисеев   Москва 1997
  Практическое руководство по Клиническая  фармакология и фармакотерапия  Ю.Б. Белоусова, С.Н. Козлова, Л.С. Страчунского   Москва 2000

  Халқ тиббиёти Касб касалликлари Физиотерапия Жисмоний маданият ва спорт ВН ва ДЖТ

  Атопическая бронхиальная астма. А.А. Назаров   1994

  Тиббий физика, биофизика, инфориатика ва информацион техналогиялар кафедраси

  Комьютерный практикум по курсу "Информатика". Безручков В. Т.   2008
  Информатика для экономистов В. П. Анальцов,     В.М. Титов   2009

  Факультет ва госпитал хирургия, анстезиология реаниматология ва урология кафедраси

  Хирургические болезни Кузина М.И   2002
  Учебно методическое руководство по госпитальной хирургой     2004
  Хирургические болезни Ш. И. Каримов   1994
  Клиническая хирургия О. А. Гусеева, И. А. Иванова   Москва 1998
  Справочник практического врача А.И.Воробьева   1981
  Клиническая хирургия Ю. М. Панцырева   1988

  Факультет ва госпитал терапия, гематология ва эндокринология кафедраси

  Канон врачебной науки  Абу Али Ибн Сино   Фан Ташкент 1981
  Военно-полевая и военно-морская терапия (часть 2: отравления, заболевания внутренних органов у раненых, синдром длительного сдавления, ожоговая болезнь) Методические указания для студентов 5 курса лечебного факультета по подготовке к сдаче Государственного экзамена по внутренним болезням.   Санкт-Петербург 2008.
  Гипохромные анемии Л. Идельсон   Москва 1981
  Основы клинической гематологии В. Г. Радченко   Санкт Питербург 2003
  Острые лейкозы Л. Г. Ковалева   Москва 1978
  Наследственные анемии и гемоглобинопатии Ю.Н. Токарев   Москва 1983
  Клинические синдромы в гематологии Л. Н. Тимофеева, В. Я.Романова    Красноярск 2000
  Клиническая оценка результатов лабораторных исследований Г. И. Назаренко, А. А. Кишкун   Москва 2000
  Гемотологический атлас С. А. Луговская, М. Е. Почтарь   Москва 2004
  Атлас клеток крови и костного мозга Г. А. Козинец,    Москва 1998
  Лабороторная диагностика системы гемостаза Л. В. Натрус   Москва 2011
  Практическая коагулология А. И. Воробьев   Москва 2011
  Клиническая лабораторная диагностика и методы исследования И.А. Зупанец, С.В. Мисюрева   Харьков 2005

  СТОМАТОЛОГИЯ ФАКУЛТЕТИ ЭЛЕКТРОН ДАРСЛИКЛАРИ

  Одам анатомияси Ф. Н. Бахадиров Асосий адабиёт 2005
  Анатомия человека 3 том Сапин М. Р. асосий адабиёт 1989
  Анатомия человека 3 том Сапин М. Р. асосий адабиёт 1989
  Анатомия человека Привес М. Г. асосий адабиёт 1985
  Большой атлас по анатомии (цветной) Йоганес В.Роен. Чихиро Йокочи, Элки Лютеьн дреколл   Внешсигма
  Одам антомияси. 1-том Н. К. Ахмедов Асосий адабиёт 2005
  Одам антомияси. 2-том Н. К. Ахмедов Асосий адабиёт 2005
  Одам антомияси. 2-том Н. К. Ахмедов Асосий адабиёт 2005
  Одам анатомияси. Худойбердиев Р. И., Захидов Х. З., Ахмедов Н. К., Алявия Р. А. Асосий  адабиёт  1993
  Анатомия человека С. С. Михайлов Қўшимча адабиёт Мед. 1984
  Анатомия человека С. С. Михайлов Қўшимча адабиёт Мед. 1984
  Атлас анатомии человека 1 том Р.Д. Синельников, Я. Р. Синельников Асосий адабиёт Москва 1996
  Атлас анатомии человека 2 том Р.Д. Синельников, Я. Р. Синельников Асосий адабиёт Москва 1996
  Атлас анатомии человека 3 том Р.Д. Синельников, Я. Р. Синельников Асосий адабиёт Москва 1996
  Атлас анатомии человека 4 том Р.Д. Синельников, Я. Р. Синельников Асосий адабиёт Москва 1996
  Клиническая анатомия человека И.В. Егоров   Москва 2003
  Анатомия рисунках и схемах      
  Мозг и проводящие пути Н. В. Крылова, И. А Искренко   Москва 2003
  Оперативная хирургия и топографическая анатомия С. И. Елизаровский., Р. Н. Калашников Асосий адабиёт  Москва 1979
  Оперативная хирургия и топографическая анатомия Г. Е. Островерхов, Д. Н. Лубоцкий, Ю.М. Бомаш Асосий адабиёт 1996
  Практикум оперативная хирургия и топографическая анатомия О. П. Большаков, Г. М. Семенов Кушимча адабиёт 2004
  Оперативная хирургия      Дж. Скандалакс,      П. Скандалакс   Москва 2009
  Основы оперативной хирургии С. Симбирцева   Гиппократ 2002
  Нормал ва топографик анатомия Ахмедов Н. К. Асосий адабиёт Тош. 1991
  Краткий курс оперативной хирургии с топографической анатомией В. Н. Шевкуненко   Москва 1947
  Большой атлас по анатомии (цветной) Йоганес В.Роен. Чихиро Йокочи, Элки Лютеьн дреколл   Внешсигма
  Atlas of Human Anatomy Frank H. Netter, M. D.   Third Edition 2003
  Хирургическая анатомия и оперативная хирургия лицевого отдела головы и шеи Гумерова Г.Т., Султанова Г.Р   Уфа 2009

  Патологик анатомия

  Патологик анатомия 1 кисм М. С. Абдуллахужаева Асосий адабиёт Тошкент 2012
  Патологик анатомия 2 кисм М. С. Абдуллахужаева Асосий адабиёт Тошкент 2012
  Одам патологияси асослари 1 кисм М. С. Абдуллахужаева Асосий адабиёт Тошкент 2012
  Одам патологияси асослари 2 кисм М. С. Абдуллахужаева Асосий адабиёт Тошкент 2012
  Патологическая анатомия А.И. Струков, В. В. Серов Асосий адабиёт Москва 1995
  Патологик анатомиядан ыщлланма В. А. Алимов,        Э.Э. Эгамбердиевва   Тошкент 1993
  Патологическая анатомия  Атлас. В.В. Серов, Н. Е. Ярыгин, В. С. Пауков Қўшимча адабиёт Москва 1986
  Патологическая анатомия  Атлас.      
  Патологическая анатомия. Том 1      М.А. Пальцев,     Н.М. Аничков   Москва 2000
  Патологическая анатомия. Том 2      М.А. Пальцев,     Н.М. Аничков   Москва 2001

   

  Тиллар, педагогика ва психиология кафедраси

  Юксак маънавият енгилмас куч Ислом каримов   Тошкент 2008
  Essential English for medical students. А. М. Маслова, Z. I. Winestein   Москва 2002
  Инглиз тили дарслиги Е. А. Абдалина, Р. Ж. Хошимова асосий адабиёт Тошкент 2003
  Инглиз тили Хужаева Л. У. Асосий адабиёт Тошкент 2005
  Лотин тили У. Хужаева, Х. А. Зохидова, З. З. Рахматуллаева Асосий адабиёт Самарканд 2000
  Узбек тили Шодмонов Э. Рафиев Э.   Тошкент 1994
  Педагогика курси Турсунов И.Е. Исмоилов А. Э.   Тошкент 1997
  Педагогика      
  Новая педагогическая технология Б.Зиёмухаммедова   Тошкент 2002
  Умумий психология     М.Г. Давлетшин,        С. М. Туйчиева   Тошкент 2002
  Рахбар психологияси Н. Боймурадов    
  Иктисодий психология В. Каримова    Тошкент 2009

  Cтоматология фанлари

  Биология полости рта Е.В. Боровский         В. К. Леонтьев   Н.Новгород 2001

  Терапевтическая стоматология

  Эстетическая стоматология Дж Шмидседер   Москва 2004
  Терапевтическая стоматология Э. Хельвиг                И. Климек                      Львов 1999
  Терапевтическая стоматология Е. В. Боровский    В.С. Иванов   Москва 2002
  Стоматологический кабинет: оборудование, материалы, инструменты В. Н. Трезубов          Л.М. Мишнёв   Санкт Питербург 2006
  Стоматология В. А. Козлов   Санкт Питербург 2003
  Язык-зеркало организма Г. В. Банченко         Ю. В. Максимовский    
  Стеклоиономерные цементы в стоматологии Н. В. Биденко   1999
  Терапевтическая стоматология Баровский Е.В.    1997
  Заболевания слизистой оболочки        рта и губ Баровский Е.В.    Москва 2001
  Секреты стоматологии Стефан Т. Сонис   Москва 2002
  Терапевтическая стоматология детского возраста Корякина Н.В.   Н.Новгород 2001
  Терапевтическая стоматология Баровский Е.В.    1997
  Терапевтическая стоматология Баровский Е.В.    1998
  Первичная профилактика в стоматологии Г. Н. Пахомов   Москва 1982
  Первичная профилактика в стоматологии Г. Н. Пахомов   Москва 1982
  Стоматология детского возраста Персии Л.С, Елизарова В.М., Дьякова СВ   Москва 2003
  Болалар терапевтик стоматологияси ва стоматологик  касалликлар профиклактикаси И.Х.Халилов,          О.С. Йулдошхонова   Тошкент 2006
  Болалар терапевтик стоматологияси ва стоматологик  касалликлар профиклактикаси И.Х.Халилов,          О.С. Йулдошхонова   Тошкент 2006
  Болалар терапевтик стоматологияси ва стоматологик  касалликлар профиклактикаси И.Х.Халилов,          О.С. Йулдошхонова   Тошкент 2006
  Стоматология детского возраста Персии Л.С, Елизарова В.М., Дьякова СВ   Москва 2003
  Стоматология детского возраста Персии Л.С, Елизарова В.М., Дьякова СВ   Москва 2003
  Первичная профилактика в стоматологии Г. Н. Пахомов   Москва 1982
  Терапевтическая стоматология детского возраста Корякина Н.В.   Н.Новгород 2001
  Терапевтическая стоматология детского возраста Корякина Н.В.   Н.Новгород 2001
  Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической  стоматологии А.А. Тимофеев   Киев 2002
  Травмы челюстно лицевой области  Н. М. Александров   Москва 1986
  Хирургическая стоматология Т. Г. Робустовой   Москва 1996
  Воспатиельнқе заболевания в челюстно-лицевой области у детей В.В. Рогинский       А.И. Воложин   Москва 1998
  Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Ю. И. Бернадский   Москва 2003
  Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Ю. И. Бернадский   Москва 2003
  Травматология и восстановительная хирургия черепно челюстно-лицевой области  Ю. И. Бернадский   Москва 1999
  Стоматология Н.Н. Бажанов   Москва 2002
  Руководство по хирургической  стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ТОМ 1 В.М. Безрукова Т.Г. Робустовой   Москва 2000
  Руководство по хирургической  стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ТОМ 2 В.М. Безрукова Т.Г. Робустовой   Москва 2000
  Восстановитльная хирургия мягких тканей челюстно-лицевой области А.И. Неробеева Н.А. Плотникова   Москва 1997
  Хирургическая стоматология Т. Г. Робустовой   Москва 1996
  Травматология и восстановительная хирургия черепно челюстно-лицевой области  Ю. И. Бернадский   Москва 1999
  Хирургическая стоматология Т. Г. Робустовой   Москва 1996
  Биология полости рта Боровский Е.В. Леонтьев В. К.   Новгород 2001

   

  Ортопедик стоматология

  Ортопедик стоматолгия М. Мирёкубов   Тошкент 1991
  Ортопедическая стоматология В.Н. Копейкина М.З. Миргазизова   Москва 2001
  Ортопедическая стоматология А. С. Щербаков      Е.И. Гаврилов   Санкт-Питербург 1999
  Ортопедик стоматолгия М.В. Бекметов      Ф.Ш. Файзуллаев   Тошкент 2002
  Ортоподечиская стоматология детского возраста А. И Бетельман    
  Профилактика стоматологических заболеваний Э.М. Кузьмина    
  Даволаш стоматологиясидан рецептура справочниги Х.П. Комилов        Ф.М. Мамедова..   Тошкент 1996
  Ортопедическая стоматология А. С. Щербаков      Е.И. Гаврилов   Санкт-Питербург 1999
  Ортодонтия. Лечение зубочелюстных аномалии Персии Л.С,    Москва 1998
  Ортопедическая стоматология Е. И.Гаврилов    
  Ортопедическая стоматология В.Н. Копейкина М.З. Миргазизова   Москва 2001
  Протезирование при полной потери зубов Н.В. Калинина  В.А. загорский   Москва 1990
  Тиш протезлаш техникаси В.Н. Копейкин   Тошкент 1980
  Ортопедическая стоматология Трезубов В. Н. Щербаков А. С.   Москва 2001
  Основи ортодонтии В. А. Дистель В.Г. Сунцов   2001
  Несъёмные протезы      
  Ортопедическая стоматология А. С. Щербаков      Е.И. Гаврилов   Санкт-Питербург 1999
  Профилактика стоматологических заболеваний Э.М. Кузьмина    
  Ортопедическая лечение с применением металлокерамеческих протезов Каламкаров К.Х.   Москва 2003
  Частичные съемные протезы Е. Н. Жулев   Москва 2000
  Ортопедическая стоматология Н.Г. Аболмасов      В.А. Бычков   Москва 2003
  Ошибки ортопедической стоматологии В. Копейкин   Москва 2002
  Доброкачественные и злокачественные опухоли мягких тканей и костей А.Г. Шаргородский, Н.Ф.Руцкий   Москва 1999
  Клиника диагностика, лечение и профилактика воспалительных заболеваний лица и шеи А.Г. Шаргородский   Москва 2002
  Рук-во по хирургической стоматологии и челюстно лицевой хирургии. Том 1 В.М. Безрукова Т.Г. Робустовой   Москва 2000
  Руководство по хирургической  стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ТОМ 2 В.М. Безрукова Т.Г. Робустовой   Москва 2000
  Стоматология Н.Н. Бажанов   Москва 2002
  Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии А.А. Тимофеев   Киев 2002
  Хирургическая стоматология Т.Г. Робустовой   Москва 1996
  Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Ю. И. Бернадский   Москва 2003
  Хирургическая стоматология В.А. Дунаевская   Москва 1979
  Восстановитльная хирургия мягких тканей челюстно-лицевой области А.И. Неробеева Н.А. Плотникова   Москва 1997
  Хирургические методи лечения заболеваний парадонта А. И.Грудянов, А.И.Ерохин   Москва 2006
  Клиника диагностика, лечение и профилактика воспалительных заболеваний лица и шеи А.Г. Шаргородский   Москва 2002
  Биология полости рта Боровский Е.В. Леонтьев В. К.   Новгород 2001
  Болевые синдромы в практике стоматолога В. Д. Трошин   Новгород 2002
  Воспатиельные заболевания в челюстно-лицевой области у детей В.В. Рогинский       А.И. Воложин   Москва 1998
  Заболевания зубов и полости рта П.А. Леус, А.А. Горегляд   Минск 1998
  Материаловедение в стоматологии    А. В. Вязьмитина,     Т. Л. Усевич   Ростов 2002
  Несъёмные протезы Е. Н. Жулеев   Н.Новгород 2002
  Пособие по ортодонтии В.А. Дистель, В.Г. Сунцов   Н.Новгород 2002
  Практическаятерапевтическая стоматология А.И. Николаев   Москва 2004
  Пропедевтика стоматологических заболеваний Л.А. скорикова   Москва 2002
  Пропедевтика по ортодонтии Хрошилкиной Ф. Я.   Москва  2000 
  Частичные съемные протезы Е. Н. Жулев   Москва 2000
  Терапивтическая стоматология детского возраста Курякина Н. В.   Формати тугри эмас
  Терапевтическая стоматология Боровский Е.В.     

   

  Руский язык

  53 модели русской граматики Дорофеева Т.М., Лебедева М.Н.   Москва 1996
  Русский язык и культура речи Л.С. Филлипова   Тюмень 2002
  Учебно-методической комплекс по практическому курсу русского языка Таштемирова   Самарканд 2010
  Учебник русского языка Т.Т. Кельдиев   Тошкент 2011
  Ахборот техналогиялари М. Арипов, Б. Бегалов   Тошкент 2009

  ОХИ факулътети

  Одам антомияси

  Одам антомияси      А.Г.Ахмедов,         Н.Б. Зокиров   Тошкент 2007
  Учебное пособие по анатомии человека для студентов факулътета ВМД А.Г.Аҳмедов,          Х.А Расулов , Э.С.Хусанова,                      Г. А.Примова     Тошкент 2009

  Илмий текшириш асослари

  Применение методов статического анлаиза В. З.Кучеренко  асосий адабиёт Москва 2004
  Путеводитель читателя медицинской литературы: принципы клинической практики, основанной на дакозанном. Гордона Гайятта қўшимча адабиёт Москва 2003

  Жарроҳлик ва ҳарбий дала жарроҳлиги

  Хирургиядка ҳамширалик иши Қаюмов Т. Х. асосий адабиёт Тошкент 2006
  Хирургик касалликлар Каримов И. А. асосий адабиёт Тошкент 1996
  Хирургические болезни Каримов И. А. асосий адабиёт Тошкент 1994
  Сестринское дело в хирургии Заривчацкого М.Ф. асосий адабиёт Москва 2006
  Общая хирургия Гостищев В. К. Асосий адабиёт Москва 2000

  Суд тиббиёти Врач фаолиятининг ҳуқуқий асослари

  Суд тиббиёти А.И. Искандаров, Д.Р.Қўлдошев   Тошкент 2009
  Суд тиббиёти А.И. Искандаров, Д.Р.Қўлдошев   Тошкент 2009
  Ятрогения
  терминологический анализ
  и конструирование понятия
  А.В. Шапошников   Россия 1998
  Соғлиқни сақлашнинг ҳуқуқий асослари С.И. Индиаминов Қўшимча адабиёт Тошкент 2010
  Базалъные субарахноидалъные кровоизлияния  В.Г.Науменко, И.Е.панов   Москва 1990
  Судебно медицинская балистика В.Л. Попов, В.Б. Шигеев   Москва 2002
  Врач фаолиятининг ҳуқуқий асослари З.А.Ғиёсов   Тошкнет 2012